Gå direkt till innehåll
Sankt Andreas katolska församling är ett av de tiotalet trossamfund som tillsammans med Kristianstads kommun har bildat ett interreligiöst råd.
Sankt Andreas katolska församling är ett av de tiotalet trossamfund som tillsammans med Kristianstads kommun har bildat ett interreligiöst råd.

Pressmeddelande -

Samlade trossamfund bildar kunskapsresurs

Knappt hade beslut fattats om ett reglemente för kommunens nya interreligiösa råd när pandemin kom och satte käppar i hjulet. Nu har trossamfunden äntligen kunnat formera sig och räknar med att kunna bli en viktig kunskapsresurs i Kristianstads kommun.

- Vi är glada att äntligen ha kunnat komma igång med det interreligiösa rådet. Redan vid första mötet kunde vi känna att det finns ett stort engagemang och starka förhoppningar om att vi tillsammans kan skapa positiva effekter för kommunens medborgare, säger det interreligiösa rådets ordförande Radovan Javurek (L), som också är ordförande i arbete och välfärdsnämnden.

Det övergripande syftet med Kristianstads kommuns beslut om att inrätta ett interreligiöst råd är att främja demokrati och delaktighet med respekt för jämställdhet och alla människors lika värde. Det interreligiösa rådet har bildats för att ge förutsättningar för möten mellan Kristianstads kommun och trossamfunden och för trossamfunden sinsemellan. Avsikten är att rådet ska bli en stabil plattform för dialog och samverkan.

- Det viktiga är att skapa möten och dialog. Vi har länge velat samla trossamfunden för ett utbyte och det känns oerhört positivt att deltagarna redan ser så många möjligheter med det här samarbetet, säger rådets vice ordförande, oppositionsrådet Anders Tell (S).

Till rådet kallas representanter från alla trossamfund i kommunen, som är registrerade och bidragsberättigade hos myndigheten för stöd till trossamfund. Till rådet kallas även representanter ifrån världsreligioner från andra delar av Skåne som saknar egna församlingar eller föreningar i kommunen.

Representanter ifrån andra myndigheter, förvaltningar eller organisationer kan bli inbjudna till sammanträdena. Vid det första sammanträdet, som genomfördes digitalt, deltog Tanja Viklund från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Hon berättade om myndighetens verksamhet och delade erfarenheter från andra kommunala interreligiösa råd.

I det första mötet deltog representanter för samfunden Alwehde förening, Al-Hassan förening, Den Helige Demetrios Ortodoxa Församling, Evangelisk Lutherska föreningen, Mandeiska församlingen, EFS Kristianstad, Odalkyrkan, Sankt Andreas katolska församling, Svenska kyrkans pastorat och Östermalmskyrkans församling. De fick tillfälle att formera sig och diskutera vilka förväntningar och förhoppningar de har på det interreligiösa rådet. Det framkom att deltagarna framför allt ser rådet som en kontaktyta och en kunskapsresurs. Inom rådet kan de utbyta information och hjälpa till att sprida den vidare. En ökad förståelse för religiösa traditioner, seder och högtider kan komma till nytta i planeringen av allt från skolavslutningar till bostadsbyggande och det interreligiösa rådet kan fungera som referensgrupp i många sammanhang.

- Genom utbytet får vi möjlighet att skapa gemensam kunskap. Jag känner redan att det inom rådet finns en stark vilja att åstadkomma något tillsammans. För mig blir det här en viktig plattform för den demokratiska dialog som ständigt måste föras, säger rådets ordförande Radovan Javurek.

I samtalen lyftes möjligheten för deltagarna att stötta varandra i den fortsatta hanteringen av pandemins negativa följder. Det blev bestämt att september månads möte därför ska få fokus på hur trossamfunden har påverkats av coronapandemin och på vad man kan lära och ta med sig framåt.

För mer information:
Radovan Javurek (L), ordförande, 0733-13 62 02
Anders Tell (S), vice ordförande, 0733-13 6444

  Ämnen

  Regioner  Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

  Presskontakt

  Eva Mårtensson

  Eva Mårtensson

  Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10

  Välkommen till Kristianstad

  Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

  Kristianstads kommun
  Västra Storgatan 12
  291 80 Kristianstad