Skip to main content

Satsning på kontroll av kemiska produkter

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2017 14:23 CEST

Farosymboler. Foto Kemikalieinspektionen

För att skydda såväl människor som miljö kräver lagen att alla kemiska produkter som finns till försäljning ska märkas efter deras farliga egenskaper. – Märkningen ger viktig information till dig som använder produkten. Den ska ge dig den kunskap du behöver för att kunna hantera produkten på ett säkert sätt, förklarar Susann Henriksson miljöinspektör på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Kristianstads kommun.

Sedan den 1 juni 2017 får endast den nya märkningen av kemiska produkter användas. – Vår uppgift blir nu att besöka återförsäljare och kontrollera att den gamla märkningen inte längre används. Ett arbete vi kommer att påbörja under oktober 2017, berättar Susann vidare.

Som leverantör och försäljare har du ett ansvar att se till att de produkter du levererar eller säljer följer bestämmelserna som står i CLP-förordningen. Denna förordning gäller för alla länder inom EU/EES och i den står bland annat att kemiska produkter som är farliga för människors hälsa eller för miljön ska vara märkta med

  • Faropiktogram
  • Signalord
  • Faroangivelser (på vilket sätt produkten är farlig)
  • Skyddsangivelser (hur man skyddar hälsa och miljö)

Höstens kontroller innebär att säkerställa att alla kemiska produkter som kräver märkning är märkta enligt CLP-förordningen, att märkningen är på svenska samt att alla barnskyddade förslutningar fungerar och att kännbar varningsmärkning finns där så krävs. – Som användare ska du känna dig trygg med att du får korrekt information om produkten du använder. Har du som är återförsäljare fortfarande produkter med den gamla märkningen ska dessa tas bort från försäljning och vi rekommenderar dig att kontakta din leverantör för hjälp med att ändra märkningen till den nya. Har du som konsument produkter hemma med den gamla märkningen behöver du inte göra något så länge produkterna används för privat bruk och inte säljs vidare, avslutar Susann.

Kontakt
Vid frågor vänligen kontakta

Susann Henriksson
Miljöinspektör
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun
Tele: 044-13 52 41
E-post: susann.henriksson@kristianstad.se

Jenny Hall
Kommunikatör
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun
Tele: 044-13 53 47
E-post: jenny.hall@kristianstad.se

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera