Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsboendet Amalia
Vård- och omsorgsboendet Amalia

Pressmeddelande -

Upphandling av driftentreprenader för vård- och omsorgsboenden klar

Beslut om tilldelning av driftsentreprenader för boendena Amalia, Christiansro och Sommarlustvägen är nu klart.

Utvärderingen i upphandlingsprocessen har visat att Norlandia Care AB har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för drift av boendena Amalia och Christiansro. Vardaga äldreomsorg AB har lämnat det mest fördelaktiga anbudet för boendet Sommarlustvägen.

Omsorgsnämnden har beslutat att tilldela Norlandia Care AB avtal för Amalias 36 platser och Christiansros 44 platser för perioden 190902–230831.

Vardaga äldreomsorg AB tilldelas avtal för Sommarlustvägen för perioden 191104–231103. Verksamheten kommer att starta med 36 platser i egen regi i början av mars. I samband med att entreprenören tar över driften i november utökas antalet platser till 54.

Beslutet fattades av en oenig nämnd där socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkade avslag. Bakom beslutet stod moderaterna, liberalerna, centerpartiet och sverigedemokraterna. Även kristdemokraterna stod bakom beslutet om Amalia och Christiansro, men lade ner sin röst gällande Sommarlustvägen.

Processen för överlämning

Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att säkerställa att överlämningen från tidigare entreprenör görs på ett bra sätt. All personal utom cheferna är garanterade att få fortsätta arbeta i verksamheten som anställda av entreprenören med minst samma villkor som tidigare. Hur många som väljer att ta det erbjudandet vet vi inte än.

Utvärdering av anbuden

Utvärderingarna av anbuden har skett utifrån kriterierna kvalitet och pris, där kvalitet viktats med 60 procent och pris med 40 procent.

Upphandlingen har innehållit ett stort antal ska-krav med allt ifrån rutiner för kontakt med läkare till måltider, lokaler, hantering av möbler samt ekonomisk stabilitet. Kvaliteten har också utvärderats utifrån områdena ledningssystem, förebyggande arbete, värdegrund och bemanning. Det har även tagits referenser för samtliga anbudsgivare.

Kontaktpersoner:

Emelie Nyberg (M), Omsorgsnämndens ordförande, telefon 0733-13 68 26
Kristina Lindbåge (S), Omsorgsnämndens vice ordförande, telefon 0768-44 69 99

Ämnen

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 84 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 5  miljarder kronor varje år.

Kontakter

Annika Bergh

Annika Bergh

Presskontakt Omsorgsförvaltningen Kommunikatör 072-467 86 45

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad