Gå direkt till innehåll
Rör för termisk rening borras ner på tomten Färgaren 3.
Rör för termisk rening borras ner på tomten Färgaren 3.

Pressmeddelande -

Värme renar miljögifter på Kristianstadstomt

Saneringen av miljögifterna på fastigheten Färgaren 3 i Kristianstad fortsätter nu med så kallad termisk behandling. Tomten, som tidigare innehöll en kemtvätt med färgeri, är en av Skånes mest förorenade. Klorerade lösningsmedel hotar att nå grundvattnet 100 meter längre ner. 
—Termisk behandling är en metod som renar området på djupet, säger kommunens projektledare Elin Remstam.


Föroreningarna i marken renas med en teknik som kallas termisk behandling och bara har använts ett par gånger tidigare i Sverige.
120 hål ska borras på tomten. De flesta är över 20 meter djupa. I hålen placeras rör med elektriska värmeelement. En elektrisk transformatorstation som installeras tillfälligt på området driver värmebrunnarna. Marken värms upp och vattnet i jorden blir till ånga som stiger och sugs in i reningsfilter, placerade i containrar. Inga farliga ämnen kommer ut i luften under saneringen. Värmebehandlingsarbetet utförs av Veolia Water Technologies, genom VA-Ingenjörerna och det danska företaget Krüger, som har stor erfarenhet av liknande projekt över hela världen.

Frågor 

Kontakta kommunens projektledare Elin Remstam
044 – 13 56 14
elin.remstam@kristianstad.se

Tidplan

Borrningar och rörarbeten började den 18 april och pågår fram till början av juli. Själva borrningsperioden uppskattas till sex veckor. Under sommaren 2017 görs elarbeten, behandlingsanläggningen installeras och funktionerna testas.
I mitten av september 2017 tas anläggningen i drift och värmebehandlingen pågår till februari 2018. Därefter börjar nedmonteringen och återställandet av området. Arbetet avslutas före sommaren 2018.

Bakgrund

Fastigheten där en av Sveriges äldsta kemtvättar legat är på cirka 2 500 kvadratmeter. Här bedrevs färgeri och kemtvätt med klorerade lösningsmedel från början av 1900-talet fram till 1980-talet. Färgaren 3 är en av Skånes mest förorenade tomter och den har pekats ut som ett högt prioriterat saneringsprojekt. Föroreningarna kan annars spridas till en av Skandinaviens mest värdefulla grundvattenresurser som ligger 100 meter under marknivån.

Den första etappen av saneringsarbetet påbörjades 2016 då 6 000 kubikmeter ytlig jord schaktades bort och transporterades till säker förvaring. Värmebehandling på djupet är nästa steg.

Finansiering

Saneringen av Färgaren 3 kostar omkring 50 miljoner kronor och den betalas med bidrag från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Skåne. 

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Presskontakt

Pia Mastenstrand

Pia Mastenstrand

Presskontakt Kommunledning, allmänna frågor Kommunikationschef 0733-13 57 06
Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10
Malin Bergkvist

Malin Bergkvist

Presskontakt Allmänna frågor Kommunikationsstrateg 0738-53 21 00
Henrik Wester

Henrik Wester

Presskontakt Tekniska förvaltningen (C4 Teknik) Informatör 0738-53 23 70
Ulrica Capion

Ulrica Capion

Presskontakt Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunikationsansvarig 044-13 65 66
Annika Bergh

Annika Bergh

Presskontakt Omsorgsförvaltningen Kommunikatör 072-467 86 45
Kristina Jungbeck

Kristina Jungbeck

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Informationsansvarig 0733-13 53 13
Therese Kampf

Therese Kampf

Presskontakt Biblioteken i Kristianstad Kommunikatör 0734-69 86 79
Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kulturhuset Barbacka Kommunikatör 0733-13 56 45
Åsa Pearce

Åsa Pearce

Presskontakt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Informationsansvarig 0733-13 64 62
Ida Abrahamsson

Ida Abrahamsson

Presskontakt Skåne Nordost Utvecklingsledare 072-885 78 98 Skåne Nordost

Relaterat innehåll

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad