Pressmeddelande -

Kronägg lanserar klimatkompenserade ägg

–Matproduktion svarar för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser om man räknar alla utsläpp från jord till bord. De globala klimatmålen är ett arbete som sporrar oss att gå i täten för en mer ansvarsfull livsmedelsproduktion inom denna kategori.

Bengt Göran Andersson,

Divisionsdirektör Kronägg AB

Klimatkompenserade ägg gör skillnad

Klimatnytta uppkommer framför allt genom olika klimat-åtgärder i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, utveckling av ren och förnybar energi, trädplantering och bevarande av regnskog.


Kronägg har valt att klimatkompensera i projekt som både bevarar regnskog samt bidrar till förnybar energi. Kompensationen sker genom tre certifierade projekt i Peru, Indien och Madagaskar.

–Samtliga projekt är certifierade och internationellt vedertagna vilket garanterar att vår klimatkompensation uppfyller de kriterier som krävs.


Marcus Lindström, 
Försäljningschef Kronägg AB

Klimatkompenserade ägg kommer att lanseras i butik från och med v. 38, 2019

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kronägg AB ingår i Danaeg koncernen som ägs av svenska och danska äggproducenter. Koncernen har sin huvudverksamhet i Sverige och Danmark och omsätter ca 1 miljard SEK år 2010. Kronägg bildades 1932 och hör till Sveriges ledande företag inom äggsektorn.

Presskontakt

Marcus Lindström

Presskontakt Divisionschef 0435-340 81