Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Information gällande måndagens orderöverföringsproblem

Inför första leveransdagen i juni uppstod ett problem i vårt system Kronex, vilket resulterade i att vi felaktigt beställde avsevärt större volymer än vad våra apotek hade behov av.

Vår läkemedelsdistributör, Tamro, har valt att anmäla detta till Läkemedelsverket, TLV och E-hälsomyndigheten då de anser att den felaktiga ordervolymen har resulterat i minskad tillgång för andra apotek och därmed kan komma att skapa bristsituationer och därmed potentiell riskera patientsäkerheten. Samtidigt har Tamro nu stoppat vårt returflöde, vilket innebär att varor som potentiellt riskerar att orsaka brist inte kan återföras till säljbart lager.

Denna situation är självklart allt annat än önskvärd för Kronans Apotek och alla inblandade. Vi tar detta på största allvar och arbetar för att minimera de negativa effekterna. De åtgärder vi nu vidtar är:

  • Snabb identifiering av potentiella bristvaror: Vi har varit i kontakt med Tamro för att tillsammans med dem snabbt identifiera de varor som potentiellt riskerar att orsaka brist.
  • Effektiv returhantering: I vår dialog med Tamro har vi tryckt på att ingen tjänar på att lagret inte returneras till dem av produkter som potentiellt riskerar brist. Vi inväntar svar från dem och hoppas att vi tillsammans hittar ett snabbt och effektivt sätt att returnera varorna så att de kan återföras till säljbart lager.
  • Förebyggande åtgärder: Vi har identifierat och åtgärdat rotorsaken. Utöver det har vi även infört en förlängd övervakning vid månadsskiften samt införandet av manuella stopp. Denna rutin är nu på plats och kommer gälla för resten av året eller tills alla parter känner sig helt trygga.

Vi förstår allvaret i situationen och tar fullt ansvar. Vår högsta prioritet är att lösa denna situation och för att göra detta behöver vi samarbeta med Tamro för att undvika potentiell brist för andra. Vi måste samarbeta för att lösa detta.

Kontakter

Linda Wakeham

Linda Wakeham

Presskontakt Kommunikationschef
Lisa Regnér

Lisa Regnér

Presskontakt PR & Kommunikationsspecialist 070-198 66 08

Hälsa för livet!

Kronans Apotek erbjuder hållbara produkter och tjänster för hälsa och välmående.