Krook & Tjäder utvecklar Strömparken i Kinna

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 06:00 CEST

​Arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit arkitekttävling utlyst av Marks Bostäder i Kinna och omfattar 7700 m² BTA bostäder. Förslaget ”Mot strömmen” genomsyras av höga hållbarhetsambitioner där konceptet integrerar naturområdet Strömparken vid Viskan med staden. Tillsammans skapar det nya området ett besöksmål för alla med fokus på en hållbar livsstil såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Nina Al-Ghussein Norrman ny i styrelsen hos Krook & Tjäder

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 05:30 CEST

Arkitekterna Krook & Tjäder fortsätter utveckla verksamheten och redan i vintras välkomnades Nina Al-Ghussein Norrman, framtidsstrateg på RISE in i Krook & Tjäders styrelse. Med expertis inom framtidsdriven strategi, affärsutveckling och tillväxt tillför och stärker hon bolagets styrelsearbete. Nina tillträdde formellt som styrelseledamot vid Bolagsstämman i juni.

Ny handbok för den hållbara småstaden

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 05:30 CEST

​Att bygga hållbart ska inte vara komplicerat. Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Trivector tagit fram en handbok för den hållbara småstaden med konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå. Handboken riktar sig till de som arbetar med hållbar stadsutveckling på en kommun och byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprocessen.

Vinst för Krook & Tjäder i Husby

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 07:44 CEST

​Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Sveaviken Bostad tilldelats markanvisning av Stockholm Stad i projektet Rogaland i Husby. Uppdraget med namnet Husta Parkstad omfattar 17 500 m² BTA bostäder där aktiva och trygga stadsrum står i fokus.

Krook & Tjäder i klimatprotokollets styrelse i Uppsala

Nyheter   •   Apr 27, 2020 17:26 CEST

Uppsala Klimatprotokolls samordningsgrupp väljer in Monika Rahm, kontorschef på Krook & Tjäder i Uppsala tillsammans med Johanna Sennmark, miljöchef på SLU och Per Pantefors, driftchef på GE.

Höllviken Office Hub - en nära kontorsplats

Nyheter   •   Mar 06, 2020 16:33 CET

Krook & Tjäder har ritat Office Hub i Höllviken, en flexibel kontorsbyggnad med lokala företagare som främsta målgrupp. Projektet har ett tydligt hållbarhetsfokus som bland annat innebär elcyklar åt alla företagare som flyttar in, elbilspool, fasadgrönska, solceller och en ambition att bygga med trästomme.

Vinst för Krook & Tjäder i markanvisningstävling i Åhus

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 05:30 CEST

Arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling för bostadsområdet Täppet i Åhus med förslaget ”Trädstaden - där trästad möter tallskog”. Uppdraget genomfördes tillsammans med NCC med beräknad byggstart hösten år 2020.

Europas ledande hästcenter byggs i Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 05:30 CEST

​Krook & Tjäders team med bl.a. arkitekter, landskapsarkitekter och kreativ strateg har fått förtroendet att rita nya Jägersro hästcenter. Det nya Jägersro ska bli en ledande tävlingsanläggning med träningsmöjligheter förenat med platser för socialt umgänge, rekreation och hälsa.

Arkitekterna Krook & Tjäder utformar nya Jägersro

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 05:30 CEST

​Krook & Tjäders team med bl.a. arkitekter, landskapsarkitekter och kreativ strateg har fått förtroendet att rita nya Jägersro hästcenter. Det nya Jägersro ska bli en ledande tävlingsanläggning med träningsmöjligheter förenat med platser för socialt umgänge, rekreation och hälsa.

Effektkarta för arkitekter med fokus på användaren

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 05:30 CET

Arkitekter på Krook & Tjäder har tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad tagit fram en guide för hur yrkeskåren kan jobba mer användarcentrerat. Guiden heter ”Effektkarta i skissprocessen – från tjänstedesign till arkitektur” och är ett konkret verktyg för alla arkitekter i utvecklingen av framtidens smarta städer.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Kommunikation och Marknad
  • maraliskn.efliwtndba@kfnrozvokee.tjsjauydedgr.kjsebj
  • 073-3915021

Om Arkitekterna Krook & Tjäder

Krook & Tjäder

Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byggnaden in i minsta detalj.
Starka team i Malmö, Halmstad, Göteborg, Borås, Stockholm, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet i projekten vi tar oss an.


Företaget har ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Adress

  • Arkitekterna Krook & Tjäder
  • Prinsgatan 12
  • 41305 Göteborg
  • Sverige