Behövs det så mycket matematik nu när vi har datorer?

Tid 12 Maj 2006 13:15 – 13:15

Plats KTH, Sal D2, Lindstedtsvägen 5.

Matematiken är i kris, fast den är nödvändig i samhället, i skolan och på universitetet, hävdar många! Men andra ifrågasätter om det verkligen behövs så mycket matematik nu när vi har datorer överallt? Detta diskuteras vid en öppen debatt på KTH fredagen den 12 maj 2006 kl. 13.15-15 i Sal D2, Lindstedtsvägen 5. I debatten deltar Cecilia Bergström, Skolverket, Lars Mouwitz, Svenska Kommittén för Matematikutbildning, Tomas Egeltoft, KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad, och Lars Svensson, KTH Teknikvetenskap. Moderator är Anders Flodström, KTH Vi lever i ett globalt samhälle som till sin materiella del är baserat på naturvetenskap och teknik. Matematik är ett nödvändigt, universellt redskap för att förstå och nyttiggöra naturvetenskapen och tekniken, vid sidan av dess eget värde som kulturbärare. Därför måste alla, i olika grad, förstå matematik och dess betydelse för samhället. Matematisk allmänbildning är ett "måste" för en människa i 21a seklet! I det mesta av den teknik vi använder döljer sig avancerad matematik. I form av t ex inbyggda dataprogram och algoritmer, som ett fåtal "mattegenier" kan utveckla. Ju fler människor som kan tillräckligt mycket matematik för att föra en dialog med dem som utvecklar tekniken, desto bättre teknik kan utvecklas. I internationella jämförelser ligger Sveriges elever allt sämre till i matematik. Finland ligger t.ex. långt före oss och vi kommer att halka efter än mer om inget radikalt görs. Å andra sidan verkar matematiken skrämma bort ungdomar från att välja naturvetenskap eller teknik. Lägre matematikkrav kanske kan locka fler studenter till dessa ämnen? Teknikvetenskapen har tillgång till avancerade beräknings- och simuleringsprogram, som en student snabbt kan lära sig använda. Betyder det att behovet av matematik i civilingenjörsutbildningen är skamlöst överskattat? Debatten är en gåva till Skolverkets generaldirektör, Per Thullberg, från KTHs rektor, Anders Flodström

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60

Relaterat innehåll