Kanonforskning

Tid 17 Maj 2006 15:00 – 15:00

Plats sal D2, Lindstedtsvägen 5, KTH

Kanonforskning - ett angeläget seminarium med debatt om etik och vapenutveckling inom vetenskapen. Vissa menar att forskare och ingenjörer bör gå hand i hand med vapenindustrin och säger att utvecklingen inom vapenindustrin också skapar en nyttig samhällsutveckling. Andra menar istället att ingenjörer och naturvetare måste ta ett personligt ansvar för de vapen som blir resultatet av samarbeten med försvarsindustrin. Är det möjligt att introducera en etisk kod för forskare och ingenjörer och vilka etiska hänsynstaganden bör i så fall universitet och högskolor ta? "KANONFORSKNING" arrangeras på KTH Onsdagen den 17 maj 2006 kl. 15.00 - 17.00 i sal D2, Lindstedtsvägen 5, KTH I seminariet medverkar Sofia Klugman, INFF, Sven Ove Hansson, KTH, Wilhelm Agrell, Lunds Universitet, och Frida Blom, Svenska Freds. Kl. 16.10 blir det paneldebatt över frågeställningen: Är vapenutveckling vid universitet och högskolor en nödvändighet? med Wilhelm Agrell, Peter Olsson, Chalmers, Dag Stranneby, Örebro Universitet, och Hans Brattberg, INFF. Moderator vid debatten: Anders Flodström, KTH Mer information på och Du kan också kontakta Rolf Lindahl, Svenska Freds, 08 702 1830 och Per Jacobsson, KTH, 08 790 9555 Detta är ett öppet arrangemang i samarbete mellan Ingenjörer och Naturvetare för Fred (INFF) och KTHs debattforum Pro et contra. I Pro et contra ställs kritiska frågor om teknikens och vetenskapens roll i samhällsutvecklingen. Vad är etiskt försvarbart? Vad är vetenskapligt grundat? Finns det andra synsätt än de förhärskande på det som sker i forskning och teknisk utveckling?

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60

Relaterat innehåll