Skip to main content

20 projekt får pengar i satsning på smarta, hållbara städer

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2018 13:19 CEST

Nudging och medborgardeltagande för hållbara livsstilar. Enklare sätt att resa miljövänligt i tjänsten. Odlingssystem i industriområden. Det är exempel på de frågor som fokuseras i projekt som nu beviljats finansiering inom programmet Viable Cities, som koordineras av KTH.

– Vi är jättenöjda med den portfölj av projekt vi nu fått i programmet. Bland de projekt som fått finansiering finns många som jag tror kommer att kunna göra stor skillnad för att ställa om till resurseffektiva och klimatsmarta städer, säger programchefen Olga Kordas, som också är forskare på KTH.

Av de 50 projekt som ansökte om finansiering i den första utlysningen inom Viable Cities var det 20 som beviljades medel, sammanlagt närmare 29 miljoner. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering. Viable Cities är ett tolvårigt program för forskning och innovation som ska bidra till att ställa om till klimat- och resurseffektiva städer.

– Projekten återspeglar väl programmets helhetsgrepp för hållbar stadsutveckling med starka inslag av medborgarengagemang och digitalisering som möjliggörare, säger Olga Kordas. Jag imponeras också av bredden hos de aktörer som finns med i projekten, från stora städer, universitet och företag till ekoby och kyrkan, tillägger hon.

Viable Cities är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Finansieringen kanaliseras via Energimyndigheten och programmet koordineras av KTH.

– Det var flera intressanta och innovativa projektförslag som har lyckats fånga helhetsperspektiv och komplexitet vilket behövs för att ställa om till hållbart klimat- och energisystem, berättar Emina Pasic från Energimyndigheten.


Här följer exempel på de beviljade projekten:

Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Projektet undersöker hur stadsplanering kan främja hållbara urbana livsstilar. Fokus ligger på kunskap om medborgardeltagande och nudging som strategier för att främja en mer hållbar vardag. Läs mer här.

MERiT: Miljövänligt och enkelt resande i tjänsten

Pilotprojekt görs med en digital plattform för kombinerad mobilitet (mobilitet som tjänst) i tre stadsdelar inom Göteborgs stad, med ca 10 000 anställda. Syftet är att utvärdera hur sådana tjänster kan ge mer hållbart resande, vara attraktiva för användarna, och enkla att administrera. Läs mer här.

Digitalt kontrollerade odlingssystem i stadsnära industriområden

I projektet kommer Stockholms Stad och partners genomföra pilotinstallationer av innovativa odlingssystem för frukt och grönsaker i stadens industriområden. Dessa odlingssystem väntas ge positiva miljöeffekter och potential till medborgarengagemang samt nya arbetstillfällen för nyanlända. Läs mer här.

Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.
Läs mer här.

Klimatkampen Uppsala

Klimatkampen påskynda klimatomställningen och underlätta mer hållbara val i vardagen för Uppsalabor. Projektet ska på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan. Läs mer här. 

Se hela listan här.


Om Viable Cities

Viable Cities är ett 12-årigt program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH.


För mer information, kontakta:
Programchef Olga Kordas på 070-213 23 26 eller olga.kordas@viablecities.com
Handläggare Emina Pasic på eller 016-544 21 89 emina.pasic@energimyndigheten.se
Kommunikationsstrateg Åsa Minoz på 072 - 210 88 26 eller asa.minoz@viablecities.com.