Pressmeddelande -

Christina Ullenius får KTHs ledarskapsstipendium

2003 års Janne Carlsson-stipendium för akademiskt ledarskap tillfaller Christina Ullenius, bitr professor och rektor vid Karlstad Universitet. Christina Ullenius tilldelas priset för ett gott akademiskt ledarskap, utövat i flera olika roller. Förutom den största rollen, som motor för utvecklingen av högskolan i Karlstad till universitet, har hon varit delaktig i formandet av den svenska forskningsfinansieringen. Genom sitt arbete och ordförandeskap i Sveriges universitets- och högskoleförbund har Christina också kraftfullt engagerat sig för en harmonisering av det svenska systemet för högre utbildning, ett arbete hon nu fortsätter på den europeiska universitetsarenan. Christina Ullenius blev civilingenjör i kemiteknik på KTH 1967 och disputerade på Chalmers i organisk kemi 1973. Efter en framgångsrik forskarkarriär inom främst området metallorganiska föreningar blev hon 1989 prorektor vid Chalmers med särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor. Hon utsågs 1995 till rektor för Högskolan i Karlstad, som fick sin universitetsstatus 1999. Christina Ullenius har tidigare erhållit Chalmersmedaljen för utmärkt ledarskap och är sedan 2003 invald i IVA. Janne Carlssons stiftelse för akademiskt ledarskap grundades 1998. Den tillkom för att hedra professor Janne Carlsson, rektor vid KTH 1988-1998, och hans arbete med att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv. Bland tidigare mottagare av stiftelsens stipendium kan nämnas arkitekturprofessor Hans Bjur, Chalmers, Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA och Gerd Brandell, universitetslektor i matematik vid Lunds Tekniska Högskola. Priset delas alltid ut året efter det år som stipendiet avser. Kontaktperson: Rektor Anders Flodström, tel: 08-790 70 01.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60