Pressmeddelande -

Debatt om den svenska signalspaningen

Behöver vi signalspaning? I så fall varför? Det är temat för nästa seminarium i KTHs debattforum Pro et Contra. Onsdag 26 november debatteras FRAs signalspaning och den sätts också i ett historiskt perspektiv.

Lars Ulving, forskare vid Försvarshögskolan, har varit verksam vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Han inleder med en diskussion om situationen vid tiden för andra världskriget och ger en introduktion till varför vi behövde signalspaning och hur verksamheten har förändrats sedan dess.

Därefter flyttas fokus till sommarens kabellag som vill reglera vad FRA ska få göra när det gäller spaning i kabel. Teknisk förändring och tekniska möjligheter har påverkat kommunikationsmönstren. Men hur ser den teknik ut som nu ska regleras? Vilka problem stöter man på? Kurt Erik Lindqvist, vd på Netnod (som sköter svenska knutpunkter), är medlem i Internet Architecture Board och ordförande för bland annat Euro-IX (branschorganisationen för alla världens knutpunkter). Han kommer att tala om de utmaningar internetarkitekturen erbjuder när trafik ska regleras.

Men vad får FRA-lagen för konsekvenser? Martin Peterson, docent i filosofi på KTH, närmast från Cambridge University, redogör för några av de dilemman som kabellagen har synliggjort. Vart tog integriteten vägen och vilket pris ska vi betala för att samla in viss information?

Under andra delen av debatten bjuds auditoriet in att ställa frågor till de medverkande.

Moderator är Mikael Holmström, journalist på Svenska Dagbladet och med särskilt intresse för säkerhets- och försvarspolitik.

Tid: 26 november kl 15.15-17
Plats:
Sal E3, Osquars Backe 14, KTHs huvudcampus, Stockholm
Upplysningar
: Nina Wormbs, e-post nina@kth.se, telefon 08-790 85 83

Information om debattforumet Pro et Contra finns på http://www.kth.se/aktuellt/proetcontra

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • avlyssning
  • signalspaning
  • seminarium

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60