Pressmeddelande -

E-handelsagenter bryter sönder distributörskedjorna

Ny spännande forskning vid KTH om e-handelsagenter som förhandlar automatiskt på internet avser bryta av de traditionella distributörskedjorna. Målsättningen är att främja både svenskt och internationellt företagande och stimulera konkurrens.

– Sverige vill öka företagandet. För att kunna göra det måste det sätt på vilket distribution av varor sker idag öppnas upp. Fler företag måste kunna komma in på den svenska marknaden, och svenska företag måste kunna köpa billigare kvalitetsvaror från andra länder. Det säger Anne Håkansson, docent i data- och systemvetenskap och universitetslektor vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på KTH.

Det handlar alltså om att röra om rejält i distributörsgrytan. Att se till att företag blir mer konkurrenskraftiga, att svenska så väl som utländska företag får ut sin varor på den internationella marknaden. Det som idag sätter käppar i hjulet för detta är den tid det tar att söka upp nya varor. Och så den stora språkbarriären, då många webbplatser och e-handelsplatser bara finns på respektive företags hemlands eget språk. Det gäller företag i många olika länder, som Kina, Sydkorea, Spanien och Frankrike.

För att råda bot på detta har Anne Håkansson tillsammans med några andra KTH-forskare arbetat med e-handelsagenter på internet som ska kunna förhandla pris på vilket språk som helst. Men också ta hänsyn till leveranstider, styckeantal och kvalitet. Anne Håkansson kallar dem förhandlingsagenter, "Negotiation agents".

– Det handlar om att företag ska kunna hitta rätt produkt, rätt antal till bästa kvalitet och pris i rätt tid. Tanken är att e-handelsagenterna ska kunna förhandla på vilket språk som helst på nätet, säger Anne Håkansson.

Hon tillägger att det är mycket tidskrävande att hitta information om produkter. Och vinsten med förhandlande e-handelsagenter blir tydlig.

– Det lilla företaget i till exempel Korea får helt plötsligt möjligt att sälja till Sverige och svenska företag. Det lilla så väl som stora svenska företaget har lika plötsligt mycket större möjlighet att köpa billigare kvalitetsprylar, från en rad olika nya leverantörer världen över, säger Anne Håkansson.

Hon upplyser om ett annat vanligt problem idag. Många företag använder affärssystemet SAP som är ett statiskt system när det kommer till hanteringen av distributörer.

– När de anställda väl lagt in distributörerna i SAP så söker de sällan efter nya leverantörer, säger Anne Håkansson.

Vilket inte gör saken bättre när det gäller många företags invanda distributionsmönster med redan etablerade leverantörer.

Hittills har hon och KTH-kollegorna forskat runt e-handelsagenterna i närmare 4 år. Bland annat har de kartlagt vilka ontologier, det vill säga begreppsvärldar som föremål, namn, processer och begrepp, som finns företag emellan. Här finns det en stor brist upplyser Anne Håkansson. Forskarna har också skissat på ett system, och det finns en arkitektur för detta även om inget är byggt ännu.

– Nu ska vi bygga prototyper för att se hur e-handelsagenterna fungerar i verkligheten.

E-handelsagenterna är både ett nationellt och internationellt samarbete med Jönköping International Business School, Franklin University i Ohio, USA och Yeungnam University i Gyeongsan, Sydkorea. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har bidragit till forskningen med resemedel.

För mer information, kontakta Anne Håkansson på 08 - 790 40 41 / 070 - 65 234 66 eller annehak@kth.se.

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • distribution
 • distributörer
 • e-handelsagenter
 • sap
 • affärssystem
 • kvalitet
 • förhandlingsagenter
 • språk
 • konkurrenskraft
 • distributionsmönster
 • internationalisering

Kontakter

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60