Pressmeddelande -

Elbilar ska främja kollektivt resande

Lätta elbilar på arbetsplatsen ska få oss att resa mer kollektivt. Under 2015 drar KTH igång ett forskningsprojekt med syfte att få fler anställda vid Botkyrka kommun och IKEA i Älmhult att ändra sitt beteende.

– Kanske ska du under arbetsdagen åka över till annat företag för att lämna en ritning. Eller uträtta ärenden på lunchen. Regnar det sedan ute... Har du en bil hemma tar du förmodligen den till jobbet den morgonen, säger Peter Georén, föreståndare på Integrated Transport Research Lab vid KTH.

Det är just det som forskningsprojektet avser ändra på. Målen är flera i KTH Drive, som projektet kallas av forskarna.

– En av vinsterna är att få fler människor att hoppa över att ta bilen till jobbet, och istället resa med kollektivtrafiken. Vi vill också stimulera införandet av elbilar i samhället i större utsträckning. Om folk vet att det finns en transportlösning på arbetsplatsen kan man få till en beteendeförändring. I detta projekt uppskattar vi att varje elbil i poolen påverkar mer än 100 personer, så de gör skillnad. Tillgången till elbilar får människor att tänka i andra banor än de vanliga, säger Peter Georén.

Han berättar också att en annan vinst med projektet är att det ger möjligheter att studera effekten av tjänsten. KTH Drive är nämligen riggat för att forska på.

– Vi kommer att kunna se hur allt fungerar. Hur många kan till exempel vara anslutna till poolen utan att tjänsten påverkas negativt?! När och hur förändrar användarna sitt beteende? Hur ser mobilitetskonsumtionen ut och hur uppfattar användarna denna typ av tjänst? Vad fungerar bra respektive dåligt? Det är några frågor vi ska forska om. För att poolen ska fungera är det viktigt att elbilarna är tillgängliga med samma självklarhet som man bokar en lokal i Outlook. Det vill säga med kort framförhållning, säger Peter Georén.

Projektet kommer att rulla från första september 2015 och ett år framåt, detta på två platser och i två organisationer: Botkyrka kommun söder om Stockholm och IKEA:s huvudkontor i Älmhult.

– I ett transportsystem måste alla länkar fungera bra. De här poolerna är den sista pusselbiten i transportpusslet. Elbilspooler av den här typen passar för övrigt bäst på ställen där en stor flock människor vistas. Tänk dig till exempel Stockholmsförorten Kista med omnejd, och alla företag som finns där. Varje elbil ska minst rulla 2-4 gånger per arbetsdag, säger Peter Georén.

Ja, det är viktigt att elbilarna används så mycket som möjligt. "Plåten ska rulla", som Peter Georén uttrycker det. I projektet testas en modell där bilarna utgör en resurs även i pendlingstrafiken på kvällstid när de annars bara skulle stå. I projektet kommer anställda på Botkyrka kommun och IKEA att kunna använda bilarna till andra syften än det primära på helger och kvällar.

– För en summa om 500 kronor per månad kommer folk att kunna vara "fodervärdar" till bilarna. Få använda dem men också se till att de tas om hand och får el, berättar Peter Georén.

De elbilar som ska ingå i poolen kommer från Renault, och det handlar om modellerna Zoe och Twizy.

Energimässigt är Renault Twizy mycket effektiv. Den drar cirka 700 wattimmar per mil. Det ska jämföras med 3 000 wattimmar per mil för en snål bensinbil som drar 0,34 liter milen. Detta då en liter bensin som motsvarar cirka 9 000 wattimmar.

– Det som fick folk att nappa på denna idé var att det kostar mindre än en krona för Twizyn, säger Peter Georén.

Det är Energimyndigheter som finansierar forskningsprojektet Light Electric Vehicle Pool (LEV-pool). I det ingår KTH, IKEA, Hertz, Botkyrka kommun, Gröna bilister, Seamless, Ecotraffic och Renault.

För mer information, kontakta Peter Georén på 070 - 694 95 63 eller peterg@kth.se.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • hållbarhet
 • miljö
 • gröna bilister
 • elbilspool
 • elbilar
 • peter georén
 • kth drive
 • renault twizy
 • renault zoe
 • seamless
 • hertz
 • lättviktselbilar
 • botkyrka kommun
 • kollektivtrafik
 • ikea
 • integrated transport research lab
 • bilpool
 • ecotraffic

Regioner

 • Botkyrka


 

Kontakter

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60