Pressmeddelande -

IT-verktyg vapen mot belastningsskador

Belastningsskador är en av de arbetsrelaterade skadetyper som drabbar miljoner europeiska arbetstagare i alla yrkessektorer och kostar europeiska arbetsgivare miljarder euro årligen enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån. Forskare vid KTH jobbar på att lösa problemet.

– En amerikansk studie visar att kostnaden för belastningsskador ligger på samma nivå som kostnaden för cancerbehandling, så det handlar om rätt stora belopp. Jag har även stött på siffror som säger att kostnaderna årligen uppgår till 3 procent av ett lands bruttonationalprodukt, säger Linda Rose, forskare och universitetslektor vid Skolan för teknik och hälsa på KTH.

Nu ska det dock bli ändring på den saken. Linda Rose har nämligen precis fått 3,4 miljoner kronor för att utveckla och sprida ett IT-baserat verktyg för riskbedömning av belastningsskador.

Därmed kan det onödiga lidande och de kostnader som drabbar så väl den enskilda individen som företaget och samhället minskas väsentligt.

Främst ska verktyget användas för analys och bedömning av plock- och lagerarbeten samt manuella arbeten mellan arbetsstationer i industrin.

– Verktyget ska kunna användas för att kunna riskbedömma olika arbetsuppgifter. Men det ska också kunna ge vägledning för hur man kan finna och vidta lämpliga åtgärder, som minskade avstånd i olika arbetsmoment, säger Linda Rose.

Hon tillägger att verktyget också ska kunna ge stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering av personer med belastningsbesvär. Målet är att personer snabbare ska kunna komma ut i arbetslivet igen.

Verktyget och dokumentationsstrategierna ska vara fritt tillgängliga för att kunna användas av de företag och organisationer som så önskar. Stor vikt ska läggas vid lättanvänt användargränssnitt, och verktyget ska vara webbaserat.

För mer information, kontakta Linda Rose på 08 - 790 94 96 eller linda.rose@sth.kth.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • it i vården
  • belastningsskador
  • mjukvara
  • riskbedömning
  • arbetsmiljöbedömning
  • arbetsmiljö
  • arbetsförhållande
  • arbetsskador

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60