Pressmeddelande -

KTH-forskare får stort europeiskt anslag

Börje Johansson, professor på Tillämpad materialfysik, har i hård konkurrens fått forskningsanslag från det europeiska forskningsrådet, ERC. Anslaget kallas Advanced Grants och riktas till forskare som är etablerade och ledande inom sitt område. Hittills har nio beviljade anslag inom natur- och teknikvetenskap gått till Sverige varav fyra till KTH.

Utlysningen från ERC omfattar totalt 542 miljoner euro med en möjlighet till 3,5 miljoner euro för varje beviljad ansökan under en femårsperiod. Börje Johanssons anslag gäller för projektet "Atomic-Level Physics of Advanced Materials".

Europeiska forskningsrådet har som syfte att stödja de bästa forskarna i Europa. Ett långsiktigt mål är att öka den vetenskapliga excellensen i Europa och höja dess profil på en global nivå.

Tidigare i år har professorerna Axel Brandenburg, Björn Ottersten och Johan Håstad från KTH beviljats anslag inom utlysningen.

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Kategorier

  • forskningsanslag
  • forskning
  • nya material
  • materialutveckling

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60