Pressmeddelande -

KTH ger guldmedalj för industriell systemteknik

Ett årligt pris, KTHs guldmedalj i industriell systemteknik, har instiftats för att uppmärksamma ämnesområdet industriell systemteknik och för att premiera goda insatser inom området. Medaljen går i år till Johan Schubert, teknologie doktor med en lång och framgångsrik industriell yrkesgärning inom området bakom sig.

Industriell systemteknik är metoder och tekniker för att lönsamt utveckla, tillverka, driva och underhålla industriella anläggningar och system. Flera av Sveriges viktigaste exportföretag är system- och anläggningsleverantörer eller företag som är beroende av avancerade produktionssystem. Även för företag verksamma på hemmamarknaden är industriell systemteknik av fundamental betydelse.

- Svensk industri är i världsklass både som leverantör och användare av komplexa industriella system och anläggningar. För att behålla och ytterligare förstärka denna position är det av största vikt att fokusera på relevant utbildning och forskning inom området. Inte minst när bilden snabbt förändras med ett allt större inslag av IT-system i både produkter och anläggningar, säger Torsten Cegrell, professor i industriella informations- och styrsystem vid KTH och initiativtagare till instiftandet av priset.

Årets pristagare, Johan Schubert, är civilingenjör från KTH och har disputerat vid Chalmers tekniska högskola. Han har haft hela sin yrkeskarriär inom svensk industri, först drygt 15 år på ASEA/ABB i Västerås och därefter ungefär lika länge på Ericsson i Göteborg. Sedan en tid tillbaka är han verksam på management- och IT-konsultbolaget CapGemini i Göteborg.

Johan Schubert har alltid arbetat med komplexa och avancerade IT-system för industriella anläggningar, exempelvis driftcentraler för elkraftsystem, kärnkraftverk samt telekom- och managementsystem. Enligt prismotiveringen har han en exceptionell förmåga att snabbt kunna se övergripande strukturer och sammanhang för att sedan kunna skapa tekniska lösningar på till synes omöjliga problem.

Johan Schubert har ofta varit involverad i industri- och högskolegemensamma forskningsprojekt och även utnyttjats flitigt som gästföreläsare inom akademin. Detta är ett strålande exempel på framgångsrik industrisamverkan som är så viktig för utvecklingen av området industriell systemteknik, framhålls i prismotiveringen.

Priset, som består av en guldmedalj, delas ut vid KTHs installationshögtid 21 november 2008 i Stockholms Stadshus.

 


Mer information:
Professor Torsten Cegrell, 08-790 68 21, torsten.cegrell@ics.kth.se
Dekanus Folke Snickars, 08-790 79 09, dekanus@kth.se

 

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60