Pressmeddelande -

KTH koordinerar europeisk innovationshubb för bättre hälsa

Nu har EU-kommissionen fattat sitt beslut: Health Data Sweden blir en av Europas digitala innovationshubbar, och en av de fyra Svenska hubbarna. Som koordinator för satsningen står KTH.

Health Data Sweden (HDS) är en nationell satsning bestående av 18 samarbetsparter som universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den digitala innovationshubbens styrka kommer ligger i spetskunskap inom området hälsodata, kombinerat med ett ekosystem bestående av parternas nätverk. Genom HDS ska kompetens och tjänsteutbud föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och slutligen medborgarna.

– HDS förenar en Sverigebred konstellation av kompetens. Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att vi ska lyckas med att skapa något värdefullt från hälsodata. Då inte bara för forskningen utan också och kanske framför allt medborgarna, säger Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik och ansvarig forskare på KTH.

– Att Sverige genom HDS kan ta ledning i det gemensamma europeiska arbetet med bättre nyttiggörande av hälsodata är mycket glädjande. Innovationshubben kommer att bli viktig för ekosystemet inom livsvetenskap och för policyutveckling såväl i Sverige som internationellt, säger Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare vid Regeringskansliet.

Sebastiaan Meijer berättar att HDS finansieras via sex miljoner euro fördelat över tre år. Pengarna ska bland annat användas till att påskynda användandet av hälsodata för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård. Ett sätt att göra det på är att tillgodose det stora behovet av tjänster som i sin tur möjliggör för små- och medelstora företag att i samverkan med offentlig sektor utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen kan dessa tjänster bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis för att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

– Hälsodata är all data som kan ge information relevant för människors hälsa. Det kan vara allt från klinisk data från sjukhus och läkare via gen- och proteindata till levnadsvanor. Vi kan exempelvis vara mer precisa med förebyggande hälsoinsatser genom att veta hur människors DNA ger dem riskfaktorer.

Magnus Bårdén, VD DigitalWell Arena, har en tydlig bild av hur HDS kan påskynda användningen av hälsodata.

– Den nationella och europeiska kraftsamling som nu möjliggörs kommer avsevärt accelerera arbetet med hälsodata både i offentlig sektor och enskilda företag, vilket i en förlängning gynnar våra medborgare. Det allra största problemet är att datatillgängligheten och kunskapsläget är fragmentariskt. Små och stora företag behöver klara samma utmaningar. Där kan HDS hjälpa att sänka tröskeln väsentligt.

Sammantaget levererar HDS:s parter idag tjänster som årligen når fler än 800 företag. Ambitionen är att den digital innovationshubben ska fördubbla denna kapacitet. Sverige ligger redan bra till inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata, men innovationsprocessen försvåras av ett fragmenterat ägande av data. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter och där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor och små och medelstora företag i Sverige och EU.

HDS har 18 samarbetsparter. Förutom KTH som är koordinator är dessa Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Future Position X, Karolinska Institutet, Högskolan i Halmstad/Leap for Life, Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, RISE, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science och Uppsala universitet.

För mer information, kontakta Sebastiaan Meijer på 08 - 790 80 71 eller smeijer@kth.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • hälsa
  • data
  • hälsodata

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60