Pressmeddelande -

KTH ska skydda kraftverk mot intrång

Idag startar en internationella tävling i att försvara datorsystem mot hackers. En av de organisationer som står bakom tävlingen är Totalförsvarets Forskningsinstituts, FOI, och temat för tävlingen i år är skydd av samhällskritisk infrastruktur från dataintrång. KTH deltar givetvis.

Målet för de deltagande lagen är att gå in som ett så kallat Rapid Response Team och snabbt skydda IT-systemen på ett kraftverk. Tanken är att deltagarna praktisk erfarenhet av att försöka skydda och försvara styr- och kontrollsystem.

Efter att lagen fått tillgång till nätverket börjar en internationell grupp hackare att försöka bryta sig in. Samtidigt som lagen ökar säkerheten måste de också säkerställa att kritiska tjänster fortsätter fungera.

Bland de tävlande lagen finns IT-experter från Lettland, Litauen och Sverige. Utrustningen för tävlingen finns hos FOI i Lindköping och de tävlande lagen ansluter över internet.

Tävlingen går av stapeln 10-11 maj, det vill säga idag och imorgon. Deltagarna från KTH har förberett sig väl.

– I torsdags deltog vi i en workshop kring hur man snabbt kartlägger risker i komplexa nätverk. Att vi som enda svenska universitet tävlar visar på att KTH ligger i framkant vad gäller forskning och utbildning inom nätverkssäkerhet, säger Pehr Söderman, forskarstuderande på KTH, och lagledare för KTH-laget.

I samband med tävlingen sker också ett forskningsprojekt där allt deltagarna gör spelas in och analyseras. Detta kommer att leda till en bättre förståelse för hur datorsystem kan skyddas, och kanske i slutänden säkrare system.

– Det är självklart jätteroligt att kunna vara med och bidra till aktuell och viktig forskning samtidigt som man tävlar, säger Gunnar Kreitz, doktorand på Skolan för datavetenskap och kommunikation och deltagare i KTH-laget.

KTH:s lag består av 9 mastersstudenter och doktorander från Skolan för informations- och kommunikationsteknik och Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH.

Tävlingen genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och organiseras gemensamt av Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm, Natos Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) i Tallinn och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Linköping.

För mer information, kontakta Pehr Söderman på 070 - 441 68 42 eller pehrs@kth.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • datasäkerhet
  • kraftverk
  • hackerattacker
  • hacker
  • hackare
  • hackers

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60