Pressmeddelande -

KTH skriver avtal med Microsoft

"Higher Education Alliance Agreement", så heter det samarbetsavtal som KTH och Microsoft precis skrivit under. Det är omfattande och rör områden som kompetensutveckling, forskning, innovation, studentrekrytering, utbildning samt effektiv drift av IT.

– Avtalet formaliserar det sedan länge pågående samarbetet mellan KTH och Microsoft och indikerar en ambition att öka intensiteten i samverkan, och att initiera nya samarbeten. Microsoft är en viktig aktör inom forskning och utbildning och verkar med sikte på många olika intressenter i samhället varför det känns angeläget för KTH att etablera ett fördjupat samarbete, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor och ansvarig för utbildningens roll i samhället på KTH.

Samarbetet spänner över många olika områden. Från kompetensutveckling, studentrekrytering och utbildning till entreprenörsskap och forskning. Rent konkret handlar det om allt från att KTH:s studenter får gratis tillgång till Microsofts teknik och utbildningsplattform, vilket gör att de kan komplettera en akademiska examen med industrinära kunskaper, till att KTH under 2011 kommer att vara värd för svenska finalen i Microsofts tekniska innovationstävling för studenter, Imagine Cup.

Men samarbetet mellan KTH och Microsoft innebär också att både KTH och Microsoft ska vara ett stöd för entreprenörer inom teknikbranschen, exempelvis nystartade IT-företag.

– På forskningssidan ser vi att en fördjupad kontakt kan leda till att etablera nya gemensamma forskningsprojekt där KTH och Microsoft kan bidra med olika kompetenser och tillsammans adressera utmaningar av gemensam karaktär, säger Eva Malmström Jonsson.

Hon tillägger att Microsoft är väldigt engagerad i olika utbildningssammanhang och det känns utvecklande för KTH att få samverka med Microsoft inom en rad olika frågor. KTH kan ha mycket att lära när det gäller till exempel tillgänglighet av olika lärobjekt. Mattecoach på nätet är ett exempel.

En av grundpelarna i det forsatta samarbetet mellan KTH och Microsoft är tidigare framgångar, bland annat när det gäller studentrekrytering. Exempelvis har DigiGirlz gått bra med många glada deltagare under flertalet år. Ett annat exempel är redan nämnda Mattecoach-projektet som sjösattes under förra hösten, där Stockholms gymnasieelever kan få hjälp med matematik. KTH tillhandahåller expertis inom matematik medan Microsoft står för tekniken, och Mattecoach har blivit en braksuccé.

– Ljungbergfonden är med och finansierat en fortsättning av Mattecoach projektet utanför Stockholm, och där ingår städer som Falun, Borlänge och Älvkarleby. Att ta emot dessa städer är ett första men absolut inte sista steg mot att alla elever i Sverige skall ha tillgång till coacher i flera ämnen. Eftersom ungdomar idag ser nätet som en naturlig virtuell förlängning av sina fysiska liv är det självklart att man måste bedriva undervisning även på nätet, säger Stefan Knutsson, projektledare för Mattecoach på KTH Learning Lab, och därtill flerfaldigt prisad för sina Mattecoach-insatser.

För mer information, kontakta Eva Malmström Jonsson på 08 - 790 72 25 / mavem@kth.se eller Marie Ygge, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft, på 08 - 752 29 44 / marie.ygge@microsoft.com.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • mattecoach
  • microsoft
  • avtal

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60