Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Premiär för KTH Samtal

Nu på torsdag den 9 juni genomförs det första evenemanget i serien KTH Samtal. Under rubriken "Det svenska valsystemet" diskuterar matematikern Svante Linusson och statsvetaren Jörgen Hermansson valsystemets egenheter och möjligheter.

Om man studerar olika länders valsystem inser man snart att nästan inget är det andra likt. Visst finns det förenande principer, men överlag tycks det vara mer som skiljer än som förenar.

Vad är då egentligen ett bra valsystem? Och hur ska man göra för att få ett bra system? Vilka kompromisser är man tvungen att göra för att uppnå det man vill? Frågor om valkretsarnas storlek i relation till grundprincipen om proportionalitet är ett område där man kan få målkonflikter. På samma sätt kan det vara svårt att införa ett reellt personvalssystem om väljarna ändå ser partistrukturen som den centrala politiska normen.

Svante Linusson kommer att ge en inledande översikt över det svenska valsystemet, varför det ser ut som det gör och hur det fungerar. Därefter kommer han att göra en jämförelse med några andra länder för att tydliggöra vad olika system kan åstadkomma. Jörgen Hermansson kommer i sin tur att diskutera svårigheten med att förändra existerande system av den här typen och lyfta fram möjligheter och svårigheter med personval i det svenska systemet. Därefter vidtar ett samtal mellan Svante och Jörgen som efter några inledande utbyten också öppnas för deltagande åhörare.

Svante Linusson är professor i matematik på KTH och har intresserat sig för valsystemens matematiska grund och utformning i Sverige och i andra länder. I slutet av maj arrangerade han en internationell tvärvetenskaplig konferens på KTH som samlar både matematiker och statsvetare.

Jörgen Hermansson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han har forskat allmänt om demokratiproblem och konstitutionella frågor, och då särskilt intresserat sig för valsystem och beslutsmetoder.

Evenemanget äger rum mellan klockan 10:30 - 12:00 i sal E2 och är det första i serien KTH Samtal. Det riktar sig till dem som är intresserade av eller arbetar med valsystem samt alla andra som finner mötet mellan praktisk matematisk och statvetenskap spännande.

För mer information, kontakta Nina Wormbs på 08 - 790 85 83 eller nina@kth.se.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60