Pressmeddelande -

Pressinbjudan: KTH Sustainability Research Day

KTH är en av de ledande aktörerna inom hållbarhetsforskning i Sverige. På universitetets årliga konferens Sustainability Research Day presenteras därmed banbrytande forskning som haft - och kommer att ha - tydlig påverkan på övergången mot ett hållbart samhälle. En rad forskare och experter från KTH och andra organisationer som Stockholm Environment Institute, Svenska Miljöinstitutet och Institutet för framtidsstudier finns på plats.

Välkommen till en eftermiddag med kunskap och reflektion kring hållbarhet, en av de hetaste frågorna både ur ett lokalt som globalt perspektiv.

Under eftermiddagen finns möjlighet att lyssna till, reflektera över och prata med Sveriges ledande beslutsfattare och forskare inom hållbarhet. Samt ta del av KTH:s samlade kunskap inom ämnet hållbarhet.

Först ut denna eftermiddag är en ordentlig genomgång av teknik med koppling till hållbarhet som kommer från KTH och som förändrat världen. För denna historiska resa står Eric Granryd, professor emeritus i ämnet energiteknik på KTH.

Vidare kommer Anna Ottenhall, forskare som jobbar med träkemi och massateknologi på KTH, demonstrera hur man kan framställa rent vatten med hjälp av nya material från skogen.

Lennart Söder, professor i elkraftsystem vid universitet, är också han en av de som deltar. Han kommer att berätta hur 100 procent förnybar elproduktion gått från att vara en omöjlighet till att bli stapelvara.

Kort information om KTH Sustainability Research Day:

Tid: 14 november 2018, klockan 13:00 - 17:00.

Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm.

Hela programmet och annat matnyttig information finner du här.

Här är ett axplock bland de experter som medverkar:

 • Sverker Sörlin är svensk internationellt känd idéhistoriker, professor i miljöhistoria på KTH och författare. Ofta anlitad av medier för att reda ut miljörelaterade frågor och ledamot i det Klimatpolitiska rådet.
 • Göran Finnveden är vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys på KTH. Ofta anlitad expert av media, och hans vetenskapliga insats har lämnat ett stort avtryck i den akademiska världen. Göran är därtill medlem i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling, i de vetenskapliga råden för Finlands miljöcentral (SYKE) och det europeiska forskningsprogrammet Urban Europe, samt sitter i styrelsen för International Sustainable Campus Network.
 • Anna Ottenhal är forskare vid KTH. Hon har utvecklat ett biobaserat vattenreningsfilter som väckt mycket stort intresse både i Sverige och internationellt.
 • Lennart Söder är professor i elkraftsystem och eftersöks ofta av media när det kommer till frågor om elmarknader, kärn- och vindkraft. Han bedriver också forskning inom områden som smarta elnät och elbilar. Lennart har varit regeringens utredare om anslutning av förnybara energikällor till elnätet och verksam i internationella samarbetsprojekt i Sverige, Norden, EU och via International Energy Agency IEA.
 • Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova, en myndighet med mycket stort inflytande över samverkansbaserad forskning och innovation på landets universitet. Hon sitter i styrelsen för Interactive Institute och var medlem i statsministerns Nationella innovationsråd. 2016 utsågs Isaksson till Sveriges mäktigaste opinionsbildare av tidningen Veckans affärer.
 • Åsa Persson är forskningsdirektör och biträdande direktör hos SEI Stockholm Environment Institute. Åsa har arbetat på SEI i 15 år med forskning om hållbarhet och Agenda 2030 med fokus på hållbarhetsmålen och bedömning av kritiska forskningsbehov.
 • Karim Jebari har doktorerade 2014 vid KTH, nu forskare vid Institutet för framtidsstudier. Forskningsfrågor Karim Jebari arbetar med är politisk filosofi och bioetik, huvudintressen just nu är transhumanism, rationell filantropi och existentiella risker.
 • Francesco Fuso-Nerini är forskare inom energisystemanalys på KTH. Han arbetar med analys och modellering av energisystem som stöd för politiska beslut, och möjligheter att uppnår de globala hållbarhetsmålen.
 • Östen Ekengren är vice vd på IVL-Svenska Miljöinstitutet AB. Östens arbete omfattar främst tillämpade åtgärder för att hållbarhetsmålen ska nås, i nuläget ligger fokus på vattenfrågor och främst den globala vattenbristen. Han är aktiv i ett antal EU-projekt och har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete i länder som Kina, Indien, Chile och Östersjöregionen.
 • Eric Granryd är professor emeritus i energiteknik på KTH. Eric kan det historiska energiperspektivet givet att han inrättade avdelningen tillämpad termodynamik och kylteknik vid lärosätet under 1980-talet, idag en av världens ledande forskningsinstitutioner inom området kyl- och värmepumpsteknik.

Förutom forskarna från KTH medverkar även sakkunniga inom området hållbarhet som Ulf Ewaldsson (tidigare teknikchef på Ericsson, styrelseordförande på KTH), Darja Isaksson (generaldirektör för forskningsfinansiären Vinnova), Mikael Östling (prorektor på KTH), Åsa Persson (forskningsdirektör för Stockholm Environment Institute) och Östen Ekengren (vice vd för IVL Svenska Miljöinstitutet).

För mer information, kontakta hållbarhetsstrateg Erica-Dawn Egan på 08 - 790 88 20 eller edegan@kth.se. Anmälan skickar du till press@kth.se.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • forskning
 • hållbarhet
 • miljö
 • hållbar utveckling

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60