Pressmeddelande -

Storsatsning på patientsäkerhet

Socialstyrelsen uppskattar att runt 100 000 patienter drabbas av en vårdskada och cirka 3 000 personer dör varje år på grund av felbehandling eller utebliven vård. För att komma till rätta med problemet satsar KTH och Karolinska Institutet på ett nationellt centrum för patientsäkerhet på KTH Flemingsberg.

– Sjukvården ligger ur teknisk synvinkel 30 år efter sin tid om man jämför med hur industrin eller flyget har utvecklats, säger Lars-Åke Brodin, professor i medicinsk teknik på Skolan för teknik och hälsa vid KTH.

Tillsammans med Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi på Karolinska Institutet, ska han bygga vidare på det framgångsrika samarbetet inom forskning och utbildning kring patientsäkerhet och dra nytta av den unika testmiljö som Karolinska Universitetssjukhuset utgör.

– Att träna komplicerade förlopp och operationer före ett ingrepp på patienten borde vara ett krav, säger Lars-Åke Brodin.

Satsningen bygger på de starka forskningsmiljöerna i Flemingsberg och presenteras under ledning av landshövding Per Unckel vid konferensen Forum Flemingsberg imorgon, den 6 maj.

Li Felländer-Tsai tillägger att Flemingsberg har de förutsättningar och den breda kompetens som krävs för ett nationellt centrum runt patientsäkerhet.

– Vi har dessutom varit pionjärer inom området under lång tid, säger Li Felländer-Tsai.

Hon är också föreståndare för CAMST, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning. CAMST är en nyckelkomponent i satsningen på Flemingsberg som ett nationellt centrum för patientsäkerhet. Simulatorerna som CAMST har ger nämligen möjlighet att träna både individuell förmåga och teamarbete och kan flyttas till exempelvis akut- och intensivvårdsavdelningar för att uppnå så autentiska omständigheter som möjligt.

För mer information, kontakta Lars-Åke Brodin på 08 - 790 48 69 / lars-ake.brodin@sth.kth.se eller Li Felländer-Tsai på 08-585 871 91 / li.tsai@ki.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • patientsäkerhet
  • felbehandling
  • vårdskador
  • vårdskada

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60