Pressmeddelande -

Supersnabba allergitest snart här

Ny forskning vid KTH ska göra allergitester snabbare, mindre smärtsamma och billigare. Komplett testresultat inom 15 minuter och en liten bekväm testutrustning på varje barnläkares skrivbord, det är vad forskarna vill åstadkomma.

8 procent av alla unga i Sverige lider av någon form av matallergi. I åldersgruppen 0-10 år handlar det om närmare 100 000 svenska barn.

Redan vid milda allergisymptom används idag pricktest för att ställa diagnos, test som inte bara tidsödande utan också smärtsamma. De upplevs dessutom av barn som synnerligen obehagliga eftersom testerna utförs på ryggen då armarna inte är stora nog. Det innebär att barnen får ligga med ansiktet nedåt under en längre tidsperiod.

– För en ettåring kan pricktesterna innebära en mycket traumatisk upplevelse, likaså för föräldrarna. Om barnläkaren sedan misstänker en allvarlig matallergi måste barnet lämna en ansenlig mängd blod, ett blodtest där resultatet oftast tar flera dagar att få och det till en ansenlig kostnad, säger Daniel Hill, forskare på Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH.

Han ingår i forskningsprojektet Positive där forskning pågår runt en ny testutrusning med biosensorer. Med den apparaten räcker det med en droppe blod och testresultatet levereras ohyggligt snabbt i jämförelse med dagens testmetoder.

– Det handlar om ett bekvämt test som kan göras direkt vid barnläkarens skrivbord, och där resultatet erhålls inom 15 minuter. Kostnadsnivån blir låg eftersom inga prov behöver skickas till ett labb. Läkaren behöver bara placera en bloddroppe och utvalda matsubstanser i en kassett och skjuta in denna i testutrustningen som inte är större än en skolåda, förklarar Daniel Hill.

Han tillägger att hittills har de testutrustningar som finns på marknaden inte lyckats hantera alla önskvärda krav: Att kunna testa patienten för alla tänkbara matallergier, att göra det snabbt och samtidigt smärtfritt.

Allt detta ska den nya testutrustningen klara av, och hittills har Daniel Hills och hans forskarkollegor kommit en bra bit på väg.

– Vi har testat det material som sensorerna kommer att vara gjorda av, och vi har fastställt att det klarar av att testa tio olika matallergier på samma gång. Nästa steg är att skala upp för hundratalet olika allergier, så att samtliga kan testas på samma gång, säger Daniel Hill.

Han hoppas samtidigt på en attitydändring hos sjukvården. Idag görs en rad tester på nyfödda. Där skulle matallergi, som kan få allvarliga konsekvenser om de inte upptäcks i tid, kunna ingå.

Forskningsprojektet Positive hoppas att kunna presentera en kommersiell produkt inom två år.

För mer information, kontakta Daniel Hill på danhill@kth.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • barnläkare
  • allergitest
  • pricktest
  • allergi
  • matallergi
  • medicinteknik
  • biosensorer
  • positive

Kontakter

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60