Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

Hur människor kan påverkas till ett mer hållbart levnadssätt är en fråga som sysselsätter många. Nu visar en ny studie från forskningscentret Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH att människors inköp av ekologiska livsmedel kan öka med nära en fjärdedel när de får se sina faktiska inköp redovisade på ett visuellt tydligt sätt.

Tjänsten som visualiserar inköpen kallas för Eko-panelen och har utvecklats av forskare på CESC. Projektet som utvecklat och studerat Eko-panelen har letts av Jorge Zapico och Cecilia Katzeff, forskare vid CESC, i samarbete med Coop.

– Eko-panelen är en testtjänst. Den bygger på att kundernas enskilda inköpsdata samlas in automatiskt och sedan redovisas visuellt online. Både på detaljerad nivå, men också på en mer övergripande nivå med utvecklingstrender över tid, säger Jorge Zapico.

Under en testperiod fick en grupp bestående av 65 Coop-anställda tillgång till tjänsten och på tre månader ökade de sina inköp av ekologiska livsmedel med hela 23 procent, vilket är avsevärt mycket högre än hos den kontrollgrupp som inte hade tillgång till tjänsten. I den ökade de ekologiska inköpen också, men enbart med sex procent.

– Coops och CESC:s samarbete kring Eko-panelen har varit en spännande och lärande resa i hur vi kan använda inköpsdata för att stimulera till en mer hållbar livsstil. Matbranschens hållbarhetsarbete behöver verkligen digitaliseras. I försöket såg vi tydligt hur intresset för, samt köp av, ekologisk mat ökade då vi gav tillbaka kvittoinformation till kund, informerade om fördelar med ekologiska matvaror samt tillgängligt sortiment, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Studien behandlar också vilka motiv som finns till ökade ekologiska inköp samt vilka faktorer som upplevs stå i vägen för att konsumenter ska välja ekologiska matvaror i stället för icke-ekologiska. Det handlar bland annat om ett upplevt högre pris, begränsat utbud i butik och inte minst om de egna vanorna.

– Det finns ofta ett gap mellan attityd och faktiskt beteende och människor tenderar att överskatta val som ses som positiva. Resultaten från den här studien visar vilken potential visualiseringsteknik har när det gäller att skapa insikt om – och påverka - olika beteenden, så att gapet mellan attityd och faktiskt beteende minskar, säger Cecilia Katzeff.

Längre fram planeras en studie som innefattar andra användare än Coop-anställda.

Resultaten från studien av Eko-panelen kommer att presenteras på konferensen "NordiCHI 2016" i Göteborg den 27 oktober. Konferensen pågår mellan den 24 och 27 oktober och handlar just om interaktionen mellan människor och datorer.

Centre for Sustainable Communications, CESC, är ett tvärvetenskapligt Vinnova-finansierat forskningscentrum vid KTH. CESC bedriver sedan 2007 innovativ forskning om hur digitalisering kan stödja hållbar utveckling. Partners är KTH, Coop, Ericsson, Stockholm stad, Telia, Stockholms läns landsting/TRF samt Täby kommun. Här hittar du CESC.

Mer information om presentationen av studien och NordiCHI 16.

För mer information, kontakta Cecilia Katzeff på 072 - 251 09 04 / ckatzeff@kth.se eller Jorge Zapico på zapico@kth.se.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60

Relaterat material

Sveriges största tekniska universitet

KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Ett stort antal nationella och lokala kompetenscentra är förlagda till KTH.

KTH
100 44 Stockholm