Pressmeddelande -

Tal, musik och hörsel gjorde väsen av sig

Idag blev det dubbel succé för avdelningen Tal, musik och hörsel vid KTH. Två heltrevliga vinster i PTS:s innovationstävling Innovation för alla på temat "Kultur & fritid" gjorde att KTH blev den organisation som gick hem med mest forskningspengar.

PTS innovationstävling Innovation för alla som startade i november förra året har nu avslutats. Syftet med tävlingen är att få fram smarta lösningar som kan öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utöva och ta del av kultur och fritid.

PTS beslutade i mars vilka projekt som skulle få genomföra en förstudie. Meningen med förstudien var att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat. Till sin hjälp hade PTS då ett externt expertråd, bestående av personer med särskild kompetens inom en rad olika områden.

Nu har samtliga förstudier utvärderats och PTS har beslutat vilka projekt som vinner innovationstävlingen. Det rör sig om totalt 15 vinnare, som nu får finansiering från PTS för att genomföra projekten.

För avdelningen Tal, musik och hörsel vid KTH innebär det dubbel vinst. Dels får Kjetil Falkenberg Hansen med kollegor finansiering av forskningsprojektet "Interaktiva lyssnarupplevelser för hörselskadade med hjälp av moderna mobiltelefoner". Dels får Jonas Beskow plus han arbetskompisar stöd för forskningsprojektet "Teckeninlärning via datorspel och lekfull interaktion".

Kjetil Falkenberg Hansens projekt går ut på att skapa en tjänst där man kan utnytta mobiltelefoner för inkluderande och interaktiva lyssnarupplevelser. Användaren ska kunna utforska ljud och i större grad kunna ta del av tjänster som primärt inte är anpassade för hörselskadade.

Jonas Beskows projekt innebär ett datorspel där barnet lär sig tecken både genom att se dem och själva använda dem för att styra spelet. Spelet ska vara till nytta och nöje för personer med hörselnedsättning.

De 15 forskningsprojekten får dela på sammanlagt 18 miljoner kronor, vilket ger en snittsumma om 1,2 miljoner kronor per projekt.

För mer information, kontakta Kjetil Falkenberg Hansen på 08 - 790 78 57 / kjetil@kth.se eller Jonas Beskow på 08 - 790 89 65 / beskow@kth.se.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • kjetil falkenberg hansen
 • jonas beskow
 • tal
 • musik och hörsel
 • pts
 • innovation för alla
 • hörsel
 • funktionsnedsättning
 • interaktion
 • hörselskadade
 • datorspel
 • mobiltelefoner
 • teckeninlärning

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60