Pressmeddelande -

Upp till 25 procent effektivare solceller

Nu har forskare vid KTH gjort ett genombrott när det gäller solcellsteknik. Genom att kombinera en speciell typ av nanopartiklar med mikrolinser har de utvecklat en film som kan appliceras ovanpå vanliga solceller. På det sättet kan solcellernas prestanda förbättras rejält genom att också solens infraröda ljus kan användas vid energiomvandlingen.

– Vi har nått en tioprocentig effektivitetsökning utan att på något sätt optimera tekniken. Med lite mer arbete uppskattar vi att det skulle kunna gå att nå en 20 till 25 procentig effektivitetsökning, säger Hans Ågren.

Han är professor i teoretisk kemi vid KTH och en av de ansvariga forskarna bakom arbetet som kan ge solceller som förnyelsebar energikälla en skjuts framåt. Tekniken beskriver Hans Ågren som generisk, det vill säga att den är tillämpbar för alla typer av solceller.

Anledningen till att den nya tekniken tagits fram är att nästan hälften av solenergin består av infrarött ljus. Fram till idag har det dock varit svårt att utvinna denna energi. Detta eftersom de ljuskänsliga materialen som används i solceller, till exempel mineralen perovskit, har en begränsad möjlighet att reagera på infrarött ljus.

– För att lösa detta har jag tillsammans med Haichun Liu och Qingyun Liu, som är forskare respektive forskarstudent i min grupp, kombinerat så kallade uppkonverterande nanopartiklar med kedjor av mikrolinser. Mikrolinsernas förmåga att koncentrera ljuset gör att nanopartiklarna kan omvandla energi redan vid svag ljusbestrålning.

Nästa steg i utvecklingen blir att optimera filmen - både nanopartiklarna och mikrolinserna. Det för att nå den uppskattade 20 till 25 procentiga effektivitetsökning,

När det kommer till kostnaden tillverka solcellsfilmen har Hans Ågren och de andra forskarna en klar och positiv bild.

– Vi har analyserat detta noggrant - eller så noggrant det går i detta stadium - och det är grönt ljus. Vi har också fått en mycket positiv marknadsrapport av KTH innovation.

Forskningsframsteget har delvis patenterats, delvis publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nanoscale. Här hittar du den vetenskapliga artikeln.

För mer information, kontakta Hans Ågren på 08 - 790 99 83 eller hagren@kth.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • miljö
  • energi
  • hållbar utveckling
  • solceller
  • materialutveckling
  • förnyelsebar energi
  • mikrolinser

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60