Pressmeddelande -

Välkommen till lanseringen av världens största innovationsfabrik (pressinbjudan)

Den 28 maj lanseras InnoEnergy. Med en sammanlagd budget på 6 miljarder kronor är det världens största innovationsfabrik. InnoEnergy är en europeisk satsning, och i Sverige deltar KTH, Uppsala Universitet, ABB och Vattenfall.

Under lanseringen kommer du som journalist bland annat att få svar på följande frågor:

 • Varför InnoEnergy är en viktig satsning för Sverige.
 • Varför InnoEnergy är en minst lika viktig satsning för Europa.
 • Vad inom energiområdet Sverige bör, ska och kommer att satsa på under de nästkommande 10 åren, samt varför.
 • Mer specifikt, vilka innovationer inom energiområdet som har framtiden för sig när det gäller miljö och sett ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Hur många arbetstillfällen, patent, utbildade personer inom energiområdet och företag som InnoEnergy kommer att resultera i.
 • Vad ett enda patent kan vara värt i energibranschen.
 • Vad som gör InnoEnergy unikt i jämförelse med alla andra innovationssatsningar som gjorts.

Dessutom bjuds du på en mycket spännande och intressant paneldebatt där politiker samt ledande företrädare från svenskt näringsliv och akademi diskuterar energibranschens framtid i Sverige och Europa.

Dessa personer finns på plats för intervjuer:

 • Ramon Wyss, samordnare för InnoEnergy Sverige / vicerektor på KTH
 • Joseph Nordgren, vicerektor på Uppsala universitet
 • Lars Strömberg, FOU-chef på Vattenfall
 • Sten Jakobsson, VD på ABB Sverige
 • Bo Normark, VD på Power Circle
 • Torbjörn Wahlborg, Nordenchef Vattenfall
 • Kristina Edström, Uppsala Universitet, forskarrepresentant

Anmälan till lanseringen är av säkerhetsskäl obligatorisk och görs till press@kth.se, senast klockan 18:00, 27 maj. Glöm inte att ange om du har för avsikt att intervjua en eller flera av de personer som finns på plats, så att vi kan avsätta tid för detta.

Lanseringen av InnoEnergy sker 28 maj på KTH Campus i sal F2, Lindstedts väg 26. Efterföljande lunch och mingel sker i Sing-Sing, Lindstedts väg 30.

Utdrag ur programmet:

 • 09:00: Företrädare från involverade företag och universitet håller tal och berättar om InnoEnergy.
 • 10:00: Invigningsceremoni.
 • 10:30: Paneldiskussion.
 • 12:00: Lunch och mingel

Ämnen

 • Utbildning

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

David Callahan

Presskontakt Press officer

Peter Ardell

Presskontakt Ansvarig för press 08-790 69 60