Pressmeddelande -

Orangea robotar och grön teknik. KUKA stöder initiativet "Green Automation"

KUKA Roboter GmbH arbetar konsekvent med aktivt miljöskydd inom tre områden: I företagets egna interna processer, i produktportföljen och slutligen inom den intelligenta automatiseringen som används vid konkurrenskraftig serietillverkning av grön teknik, som till exempel solceller eller bränslesnåla lättviktsfordon.

Toppmodern robottillverkning överträffar tyska miljöstandarder

Som Tysklands största robottillverkare tar KUKA Roboter GmbH sitt samhälleliga och miljömässiga ansvar på största allvar. Därför har företaget som mål att produktionen ska vara hållbar och belasta jordens naturliga resurser i så liten utsträckning som möjligt. Ett konkret exempel är att KUKA som första robottillverkare i världen började använda miljöanpassade, vattenlösliga lacker till sina robotsystem. Och inom produktionen har företaget under de senaste fem åren lyckats minska strömförbrukningen med motsvarande 8 % per tillverkad robot och år. Bl.a. används solceller på fabrikstaken för att generera ström.
Hur man kan minska energiförbrukningen är även ett viktigt ämne i KUKA´s yrkesutbildning. I KUKA-gruppens nya utbildningscentrum i Augsburg undervisas eleverna i hur man mäter strömförbrukningen hos olika elektriska förbrukare och sedan jämför resultaten. I yrkesutbildningen ingår även en introduktion i aktivt miljöskydd.

KUKA Roboter arrangerar även interaktiva medarbetardagar där till exempel experter inbjuds att informera om energisparande åtgärder för både kontoret och hemmet.

Robotar med inbyggt miljöskydd “made in Germany“

KUKA har inte bara valt att producera sina produkter på ett miljöskonande sätt – de har även utvecklats för att arbeta så resurssnålt som möjligt. KUKA har därför fokuserat både på energi- och smörjmedelsförbrukningen men även på robotens livslängd – allt för att minimera kostnaderna under robotens livscykel och för att höja lönsamheten. Den tekniska tillgängligheten för en KUKA-robot ligger på 99,9 %. En indikator för energieffektiviteten hos en robot är förhållandet mellan robotens egenvikt och dess hanteringsvikt: Ju mindre material som måste accelereras och förflyttas, desto mindre blir energiåtgången. KUKA´s 7-axlade lättviktsrobot KUKA LWR är ensam i sitt slag med ett förhållande på 2:1 mellan egenvikt och hanteringsvikt. KUKA´s produktsortiment innehåller även industrirobotar som hanterar hanteringsvikter upp till 180 kg och som arbetar med lätta och därmed snabba och strömsparande kolfiberarmar.

Det blir världspremiär på Automatica när KUKA Roboter presenterar de innovativa och energisparande funktionerna i sitt styrsystem som kan stänga av en robot under arbetspauserna – likt ett bränslesnålt fordon som stänger av motorn vid rödljus.

Intelligenta robotar kan producera intelligenta produkter

Grön teknik använder i stor utsträckning nya materialkombinationer vilket kräver nya tillverkningssätt. Bearbetning av kolfibermattor vid tillverkning av flygplan och vindkraftverk, fogning av lätt aluminium inom fordonsindustrin eller kostnadseffektiv tillverkning av batterier till elbilar eller tillverkning av solceller är idag inte möjlig utan robotbaserad automation. Sådana robotbaserade tillverkningsprocesser kräver öppna PC-styrningar som kan hantera applikationer av detta slag men även säkerhetsfunktioner som tillåter ett tätt samarbete mellan människa-maskin. Både när det gäller öppna PC-styrningar och så kallad Safe Robot-säkerhetsteknik kan den tyska robotpionjären KUKA uppvisa flest installerade robotar inom sin bransch i världen och längst erfarenhet.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • automatica
  • grön automation
  • green automation
  • kuka nordic ab
  • kuka
  • automation
  • robotar

Om KUKA NORDIC AB

 KUKA förser marknaden med flexibla, robotbaserade system för automation inom bil-, flyg- solenergi- och tillverkningsindustrin och har sin kärnkompetens inom utveckling, tillverkning och försäljning av industrirobotar, styrsystem, mjukvara och linjära enheter. KUKA NORDIC AB i Göteborg är ett svenskt dotterbolag till KUKA Systems GmbH och KUKA Roboter GmbH som bägge ligger i Augsburg, Tyskland. Tillsammans har bolagen mer än 5 500 anställda världen över. 2009 uppgick KUKA Systems omsättning till 615 miljoner euro, KUKA Roboters omsättning var 330 miljoner euro (preliminära siffror).

Kontakter

Carola Andersson

Presskontakt Marknadsansvarig 031-726 62 68

Relaterat innehåll