Ny rapport: kulturpolitiken sätter ramarna för konstnärligt handlingsutrymme

Dokument -

Ny rapport: kulturpolitiken sätter ramarna för konstnärligt handlingsutrymme

I dag överlämnar Myndigheten för kulturanalys rapporten Kulturanalys 2015 till regeringen. Den innehåller en sammanställning av de analyser och utvärderingar av kulturpolitikens effekter som myndigheten publicerat under det gångna året. Rapporten visar att utvärdering inom kulturområdet blivit allt viktigare, inte minst i och med kultursamverkansmodellens införande.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Kontakter

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

Relaterat innehåll