Gå direkt till innehåll
Seminarium: Har kulturpolitiken lyckats?

Seminarium: Har kulturpolitiken lyckats?

Tid 9 November 2021 13:00 – 17:30

Välkommen till ett halvdagsseminarium i Borås där vi uppmärksammar professor Carl-Johan Klebergs roll och betydelse för såväl den svenska kulturpolitikens utformning som hans arbete med att stärka relationen mellan den kulturpolitiska forskningen och praktiken.

Klebergs gärning bildar en utgångspunkt för en vidare diskussion om dagens kulturpolitik, dess relation till forskning och möjligheten för nordiskt samarbete.

Vid seminariet kommer flera av de kulturpolitikforskare som deltog i uppbyggnaden av forskningsfältet i de nordiska länderna att diskutera utmaningar i såväl kulturpolitikforskningen som den kulturpolitiska praktiken.

Seminariet arrangeras av Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys i samarbete med Centrum för kulturpolitisk forskning och Högskolan i Borås och är ett förseminarium till den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning som hålls i Borås, 10-12 november 2021.

Mer information och anmälan

Ämnen

Presskontakt

Marja Janusson

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Myndigheten för kulturanalys
Södra Vägen 54
412 54 Göteborg