Nyhet -

Nu etableras officiell statistik inom film

Myndigheten för kulturanalys är nu ansvarig för Sveriges officiella statistik inom film.

Under förra året påbörjade Kulturanalys utvecklingsarbetet för att etablera officiell statistik inom filmområdet. Som en första aktivitet förbereder vi för statistik om film på bio, men på sikt kommer även annan statistik om film att ingå.

Statistikområdet blir helt nytt – det finns inte någon tidigare officiell statistik inom film, även om viss statistik redovisas av bland andra Svenska Filminstitutet och på Nordic Statistics webbplats.

–Vi ser fram emot att i nära samverkan med berörda aktörer ta oss an uppdraget att skapa officiell statistik inom film, säger Jenny Johannisson, tillförordnad myndighetschef på Kulturanalys.

Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken. Film blir ett område i den officiella statistiken inom ämnet Kultur och Fritid. Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan tidigare för tre statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: kulturmiljö, museer och samhällets kulturutgifter.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kulturpolitik

Kategorier

  • film
  • statistik
  • sveriges officiella statistik

Presskontakt

Jenny Johannisson

Utredare, analytiker 031-395 20 18

Andreas Petersson

Utredare, statistiker 031-395 20 19

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07