Gå direkt till innehåll
Ny promemoria: Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik

Nyhet -

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik

Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Nu publicerar vi vår första kartläggning i ämnet som rör folk- och nationalbibliotek och ger rekommendationer för hur denna statistik kan samordnas i de nordiska länderna.

Kartläggningen av folk- och nationalbibliotek i de nordiska länderna identifierar tre områden i behov av enhetliga standarder: antal bibliotek, bestånd och lån.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Eftersom de nordiska statistikmyndigheterna har sina egna specifika användarkrav är det inte alltid lämpligt att rekommendera länderna att anpassa sig till varandra. I stället föreslår Kulturanalys Norden att överväga andra åtgärder som till exempel att skapa harmoniserade standarder. Att statistiken ”harmoniseras” behöver inte nödvändigtvis handla om att ändra i eller skapa permanenta identiska definitioner och mått. Harmoniserade standarder kan inkludera definitioner, enkätfrågor, föreslagna mått och information om data (s.k. metadata).

Kulturanalys Norden har identifierat tre områden inom nordisk kulturstatistik där ett harmoniseringsarbete bedöms vara möjligt. Dessa områden är film & bio-, biblioteks- samt museistatistiken. Denna promemoria om bibliotek utgör den första av dessa tre.

Här kan du läsa promemorian

Inom Kulturanalys Norden publicerar vi numera våra rapporter via Nordiska Ministerrådet. Vår webbplats med samtliga våra publikationer finns hos Myndigheten för kulturanalys

Ämnen

Presskontakt

Marja Janusson

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Myndigheten för kulturanalys
Södra Vägen 54
412 54 Göteborg