Gå direkt till innehåll
Ny promemoria: Harmonisering av nordisk filmstatistik

Nyhet -

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk filmstatistik

Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Idag publicerar vi vår andra kartläggning i ämnet, Harmonisering av nordisk filmstatistik, som rör av bio- och filmstatistik i de nordiska länderna, och ger rekommendationer för hur denna statistik kan samordnas.

Med utgångspunkt i de variabler som återfinns i Nordic Statistics Database (NSD) identifierar vi fyra områden inom bio och film i behov av vidareutvecklade standarder: antal biografer, antal biodukar, antal sålda biljetter och antal inhemska/utländska titlar.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Under 2021 publicerar vi tre promemorior om möjligheterna till ökad harmonisering inom statistikområdena bibliotek, bio och film samt museer. Denna promemoria om bio och film utgör den andra av dessa tre.

Myndigheten för kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik – Kulturanalys Norden.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Joakim Boström Elias

Joakim Boström Elias

Utredare, analytiker 031-395 20 09
Marja Janusson

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Myndigheten för kulturanalys
Södra Vägen 54
412 54 Göteborg