Gå direkt till innehåll
Barn och unga flitiga museibesökare

Pressmeddelande -

Barn och unga flitiga museibesökare

Under 2012 gjordes 17,5 miljoner besök på svenska museer. Den långsiktiga trenden är att museibesöken ökar, särskilt tydligt är detta på de regionala museerna. Av det totala antalet besök 2012 gjordes 2,7 miljoner besök av barn och unga under 19 år, det framgår av en ny statistikrapport från Myndigheten för kulturanalys.

 - Vi ser i undersökningen att barn och unga är en viktig målgrupp för museerna. I stort sett alla museer har verksamhet som riktar sig till barn och allt fler har verksamhet för barn med behov av särskilt stöd. Statistiken visar att antalet besök av barn och unga i genomsnitt är fler än ett besök per barn och år. Men vi vet mindre om vilka barn som går på museum och om alla barn i Sverige faktiskt har samma möjligheter till museibesök. Det är något som vi behöver få mer kunskap om, säger Emma Bergmark, utredare på Myndigheten för kulturanalys. 

Under 2012 hade majoriteten av Sveriges museer gratis inträde för barn och unga. En tredjedel av museerna hade fri entré för både barn och vuxna. De mest populära besöksmålen under 2012 var, liksom under 2011, Skansen med 1,4 miljoner besök och Vasamuseet med 1,2 miljoner besök. Digitalisering är en allt viktigare fråga för museerna. För närvarande är uppskattningsvis en tredjedel av museernas samlingar digitaliserade och en tiondel tillgängligt via webben. Minst 16 miljoner unika besök gjordes på museernas webbplatser under 2012. 

Rapporten Museer 2012 ingår i Sveriges officiella statistik och innehåller en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas verksamhet, samlingar, personal och ekonomi. Rapporten bygger på en enkätundersökning till 236 museer med en svarsfrekvens på 76 procent. Rapporten går att ladda ner från Myndigheten för kulturanalys webbplats

Ämnen

Taggar


Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.


Presskontakt

Marja Janusson

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Myndigheten för kulturanalys
Södra Vägen 54
412 54 Göteborg