Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Pandemin har påverkat våra kulturaktiviteter

Pressmeddelande -

Ny rapport: Pandemin har påverkat våra kulturaktiviteter

Kulturvanor i Sverige kännetecknades fram till 2019 av stabilitet snarare än förändring. Att rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin har påverkat invånarnas kulturaktiviteter under det senaste året är tydligt, men skillnader mellan grupper i befolkningen består. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag.

Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Våra tidigare rapporter visar att invånarna i Sverige är kulturaktiva, men att det varierar mellan olika aktiviteter och grupper i befolkningen. Rapporten Kulturvanor i Sverige 2020 som vi publicerar idag bekräftar delvis denna tidigare bild, men pandemin har också medfört att besöksaktiviteter har minskat markant och att eget skapande och utövande har ökat något. Kulturaktiviteter som man kan utföra hemma var vanligare än besöksaktiviteter 2019 och under 2020 förstärktes skillnaderna.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2020

  • Den vanligaste kulturaktiviteten var att lyssna på musik, vilket 97 procent gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 92 procent såg på film och 81 procent läste någon bok.
  • När det gäller besöksaktiviteter besökte 56 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 52 procent på gick på bio, 51 procent besökte bibliotek, 43 procent besökte museum och 24 procent gick på teater.

Skillnader i invånarnas kulturvanor består

Likt tidigare år visar Kulturvanor i Sverige 2020 att det finns tydliga skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig äldre i mindre utsträckning åt kulturaktiviteter, högutbildade var mest kulturellt aktiva och storstadsbor nyttjade kulturutbudet mer än invånare på landsbygden. Både kvinnor och män ägnade sig åt kultur med vissa skillnader exempelvis mellan olika besöksaktiviteter samt att kvinnor i större utsträckning sysslade med eget skapande och läste böcker.

– Studier av kulturvanor är ett viktigt stöd för kulturpolitik på olika nivåer, dels för att belysa läget i relation till de kulturpolitiska målen, dels för att få en förståelse för vilka faktorer som har betydelse för delaktighet i kulturlivet, säger Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys.

Kulturvanor i förändring?
Att pandemin påverkat invånarnas kulturaktiviteter märks mest för besöksaktiviteter som minskar, medan eget skapande och utövande ökar något. Mest minskade andelen som gått på scenföreställningar och konserter, följt av bio och museum. Även andelen som besökt bibliotek minskade, men inte i samma omfattning som övriga besöksaktiviteter.

– Minskningen i besöksaktiviteter bör analyseras ytterligare i ljuset av restriktionerna och rekommendationerna som gällt för kulturområdet under året. Det återstår att se om, och i så fall hur, pandemin har mer långsiktiga effekter på invånarnas kulturvanor, säger Mari Nilsson, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten, Kulturvanor i Sverige 2020, publiceras enbart digitalt och finns att läsa i sin helhet på kulturanalys.se/publikationer.

Kulturanalys publicerar senare i höst en mer fördjupande rapport hur pandemin har påverkat befolkningens kulturvanor. Läs även gärna SOM-rapport 2021:20 Kulturvanor i Sverige 1987-2020, här finns ytterligare uppdelningar av kulturvanorna på fler bakgrundsvariabler.

Illustration: Anna Lena Mayor Ekeblad

Ämnen

Taggar


Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Presskontakt

Mari Nilsson

Mari Nilsson

Utredare, analytiker 031-395 20 05
Marja Janusson

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Myndigheten för kulturanalys
Södra Vägen 54
412 54 Göteborg