Gå direkt till innehåll
Ny statistik: Kulturskapares villkor i olika delar av Sverige

Pressmeddelande -

Ny statistik: Kulturskapares villkor i olika delar av Sverige

I rapporten Kulturskapares geografi – en registerstudie som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys för första gången figurer och tabeller som ger en inblick i kulturskapares livsvillkor, arbetsliv och inkomster i olika delar av Sverige.

Var kan man leva och verka som kulturskapare i Sverige? Utifrån grupperingar av kommuner beskriver rapporten geografiska skillnader inom tre övergripande indelningar: livsvillkor (bosättning, kön, utländsk bakgrund, ålder etc.), arbetsliv (anställning, företagande, kombinatörer, sysselsättning) samt inkomst.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Kulturskapare är överrepresenterade i storstadskommuner.
  • Kulturskapare med utländsk bakgrund bor i större utsträckning i storstadskommuner än kulturskapare som är födda i Sverige och har inrikes födda föräldrar.
  • Kulturskapare har lägre förvärvsersättning än övriga, oavsett var i landet de bor.
  • Bland kulturskaparna är det vanligare än bland övriga att vara någon form av kombinatör eller egen företagare.
  • Det är vanligare bland kulturskapare att vara verksam inom privat egen verksamhet än inom andra typer av verksamhet, exempelvis primär-kommunal förvaltning.
  • Var kulturskapare bor varierar beroende på vilken typ av företag de får sin största inkomst från.

– Syftet med rapporten är att på ett enkelt sätt skapa kunskap om kulturskapares villkor kring möjligheter att utöva av kultur i olika delar av landet. Kartläggningen visar att kulturskapare mer än andra yrkesgrupper väljer att etablera sig i storstäderna, säger Fredrik Lindström, utredare.

Rapporten är baserad på registerdata hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB). I rapporten används för första gången Myndigheten för kulturanalys definition av kulturskapare, vilken är baserad på Eurostats definition av kreativa och kulturella näringar.

Rapporten Kulturskapares geografi – en registerstudie publiceras enbart digitalt och finns tillgänglig via kulturanalys.se/publikationer.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Presskontakt

Fredrik Lindström

Fredrik Lindström

Utredare, statistiker 031-395 20 03
Marja Janusson

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Myndigheten för kulturanalys
Södra Vägen 54
412 54 Göteborg