Gå direkt till innehåll
Ny statistik: Stor nedgång i museibesöken under 2020

Pressmeddelande -

Ny statistik: Stor nedgång i museibesöken under 2020

Museibesöken gick ned betydligt under 2020. Landets större museer hade i genomsnitt 71 procent färre besökare till sina utställningar. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys som belyser situationen för Sveriges största museer. En enkät visar också att museernas arbete under året präglats av att ställa om till digitala aktiviteter.

I statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2020 som publiceras idag presenteras nya besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt de turistmål som Riksantikvarieämbetet svarar för. Totalt presenteras uppgifter om 32 av Sveriges största museer.

Museernas verksamhet under 2020 har präglats starkt av covid-19. Även om få museer stängde ned fullständigt under hela året hade många en begränsad tillgänglighet, och såg en ordentlig minskning i antalet fysiska besök. Museerna hade en genomsnittlig nedgång på 71 procent i verksamhetsbesök (antalet besök till utställningarna).

   – Nedgången i fysiska museibesök är såväl väntad som tydlig, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys. En del av detta beror på att allmänheten avstått från besök, och en del beror på att museerna själva har begränsat tillgängligheten.

I en särskild enkät rapporterar museerna också att arbetet under året har präglats av försök att ställa om till ett utbud som innebär mindre risker för besökarna, framför allt till olika former av digitala aktiviteter.

   – Museerna har arbetat med att ställa om sin verksamhet till mer digitala, säkrare aktiviteter. Tyvärr fångas inte detta särskilt väl i de uppgifter vi samlar in just nu, säger Erik Vestin.

Pandemin tycks inte ha påverkat vilka som besöker museerna. Till exempel har inte andelen äldre besökare minskat på något tydligt sätt.

Statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2020 presenteras i en promemoria med tillhörande tabeller som båda kan laddas ned här.

Statistiken som presenteras i promemorian är en del av Kulturanalys regeringsuppdrag att följa besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna (nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag), Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets verksamhetsmål.

Den 16 juni publicerar vi också vår årliga officiella statistik för svenska museer avseende uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi, utöver besök.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Presskontakt

Marja Janusson

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07
Erik Vestin

Erik Vestin

Utredare, statistiker 031-395 20 10

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Myndigheten för kulturanalys
Södra Vägen 54
412 54 Göteborg