Pressmeddelande -

PÅMINNELSE - Seminarium på måndag: Hot mot författare och konstnärer - vad kan samhället göra?

Nyligen släppte Kulturanalys rapporten Hotad kultur?, och nu på måndag följs den i Almedalen upp med ett seminarium om vad rättsväsendet, politiken, kulturvärlden och yrkesförbunden kan göra åt situationen.

Tid: Måndag 4/7 kl. 14.15-15.15
Plats:
Länsteatern, Bredgatan 10, Visby

Var tredje konstnär och författare har någon gång utsatts för hot, våld eller trakasserier – det visar rapporten Hotad kultur? En undersökning om hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige som Kulturanalys nyligen publicerade.

Hur påverkas det öppna demokratiska samhället av hoten? Räcker dagens lagar och varför anmäls så få av brotten? Kulturutövarna saknar oftast helt skyddsnät i form av fasta arbetsgivare och ekonomiska resurser – hur kan denna speciella problematik hanteras? Vad kan rättsväsendet, politiken, kulturvärlden och yrkesförbunden göra – vilka konstruktiva vägar finns framåt?

Seminariet inleds med en kort presentation av rapporten följt av ett samtal med Gunnar Ardelius, författare och ordförande i Sveriges Författarförbund; Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S) och vice ordförande i kulturutskottet; Sofia Curman, chefredaktör för Konstnären (KRO/KIF); Johan Grenfors, biträdande chef för Nationella operativa avdelningen/Polismyndigheten samt Sverker Härd, chef Myndigheten för kulturanalys.

Samtalet leds av Karin Magnusson, Aftonbladet

Seminariet arrangeras av Myndigheten för kulturanalys och ingår i Kultur i Almedalen - se hela programmet på www.kulturialmedalen.se

Ämnen

  • Kultur

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Kontakter

Marja Janusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-395 20 07

Relaterat innehåll