Pressmeddelande -

15 konstnärer från Maglehem ställer ut på Moderna Museet i Moskva

I trakten kring byn Maglehem vid Hanöbukten i Östersjön lever och verkar många erkända konstnärer. Frågan är: Hur inspirerar natureni och runt Maglehem det konstnärliga seendet? Svaret bjuds i en utställning som nu har sitt första stopp på sin resa ut i världen i Moskva. Den 8 augusti öppnar Maglehem En Plats på Jorden -“When the view makes a difference”på Moskvas Museum för Modern Konst.

Femton konstnärer som alla bor i och kring Maglehem visar Moskvaborna ett sextiotal målningar, skulpturer, grafik och teckningar. Den ryska fotografen Maria Ionova Gribinavisar sina intensiva och säregna porträtt av de deltagande konstnärerna, bilder som med sitt stora format skapar kraftfulla möten med betraktaren.Förutom dessa verk visas “Ögats Reflektion”, en 45 minuter lång dokumentärfilm av filmaren Robin Woo Söderbergsom presenterar konstnärerna, den säregna naturen och hur konst och naturintryck flätas samma. Boken ”Maglehem A Place on Earth” innehåller intervjuer med konstnärerna.

Initiativtagarna till utställningen, som hade premiär i Sverige 2008 i Åhus, är medlemmarna i Kulturföreningen Maglehem. Derasförhoppning är att detta projekt kan få ett liv från plats till plats, bortom Maglehem och Moskva. Att det får fotfäste överallt i världen där konstnärer bor och verkar och på så sätt skapar förutsättningar för ett gränsöverskridande kulturutbyte.

De femton medverkande konstnärerna, som åker till Moskva för att närvara vid invigningen av utställningen är: Jan-Bertil Andersson, Håkan Berg, Åke Carlström, Pia Carlström, Maria Hillfon, Curt Hillfon, Thomas Larsson, Åsa Lindsjö, Anna Rochegova- Cederholm, Malin Schönbeck, Annika Fajersson, Christer Wedman, Erika Wedman, Gunilla Widholm, Irene Trotzig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Cederholm, projektledare
www.maglekultur.se
För vidare information, vänligen sänd email till:
lars.cederholm2@comhem.se ange telefon nummer och en bra kontakt tid.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Maglehem en Plats På Jorden

Kontakter

Lars Cederholm

Presskontakt Kurator Utställningen Maglehem En Plats På Jorden, Moscow Museum of Modern Art int 1 607 865 7822 (fram till den 24 aug)