Gå direkt till innehåll
Våga prata om det - psykisk ohälsa, är en helkväll kring temat, efterfrågat av besökarna på bibliotekets ungdomsavdelning.
Våga prata om det - psykisk ohälsa, är en helkväll kring temat, efterfrågat av besökarna på bibliotekets ungdomsavdelning.

Pressmeddelande -

Efterfrågad kväll om psykisk ohälsa på Kulturkvarteret

På måndag arrangerar Örebro bibliotek Våga prata om det - psykisk ohälsa, tillsammans med (H)järnkoll Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan. Just den 10 oktober är det World Mental Health Day och det uppmärksammas genom den här temakvällen.

- Det här temat är efterfrågat av våra besökare på ungdomsavdelningen. Det är ett angeläget ämne och extra inspirerande att anordna temakvällen när ungdomarna själva önskat det, säger Karl Göransson, bibliotekarie på stadsbiblioteket.

Mycket plats för frågor och samtal

Psykisk ohälsa är ett svårt ämne och tyvärr fortfarande ett stigmatiserat ämne. Därför är Våga prata om det en mötesplats där besökaren får ett stort utrymme att diskutera, fråga och undra.

Karl berättar att det bland annat kommer att finnas gruppsamtal där deltagarna får välja ett kapitel ur ambassadören från (H)järnkolls livsberättelse. Hon eller han berättar om den utvalda episoden, och öppnar också upp för samtal och frågor. Ambassadörerna har olika bakgrunder och det kan handla om ångest, ätstörningar, missbruk eller olika former av diagnoser. Vissa samtal vänder sig till unga och andra är öppna för alla åldrar.

Föreläsningar

Det kommer att vara två föreläsningar. Den ena är Nina Larssons starka livshistoria om att lyckas resa sig efter en väldigt tuff uppväxt. Den andra är ett lärande föredrag där Sarah Lombrant från Örebro universitet som visar metoder för att hantera stress i studierna.

Under hela temakvällen kommer det att finnas föreningar med verksamhet kring psykisk ohälsa på plats för att informera och svara på frågor.

Teckenspråk

Evenemanget är teckenspråkstolkat, förutom två av gruppsamtalen med ambassadörerna från (H)järnkoll och föreningarnas utställningstorg.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kulturkvarterets uppdrag är att vara en inkluderande mötesplats för alla - med särskilt fokus på barn och unga. Genom att göra det lätt att både utöva och uppleva kultur i alla dess former värnar vi om demokratiska perspektiv och allas lika värde.

Kontakter

Jessica Larsson

Jessica Larsson

Kommunikatör Örebro bibliotek & kulturskola 019-21 43 13 Örebro bibliotek Örebro kulturskola

Kulturkvarteret

Kulturkvarteret är en del av Örebro kommun och en inkluderande mötesplats för alla - med särskilt fokus på barn och unga. Här ryms Örebro Konsthall, Stadsbiblioteket, Örebro Kulturskola, Kulturbistron, teater och danslinjerna från Karolinska gymnasiets estetiska program samt scenerna Volymen och Akustiken. Byggnaden sitter även ihop med Konserthuset.

Kulturkvarteret

Fabriksgatan 4
70235 Örebro
Sweden