Pressmeddelande -

11, 6 miljoner till Region Skånes skolor

Kulturrådet har fördelat kulturbidraget Skapande skola till landets skolhuvudmän. I Region Skåne visar kommunerna ett stort intresse för Skapande skola. Endast en kommun har avstått från att söka bidrag i år.

Enligt FN:s konvention för barnets rättigheter har alla barn rätt till kultur men i verkligheten är det stora variationer i barns och ungdomars tillgång till exempelvis dans, litteratur och konst. Skapande skola är regeringens satsning på ökad samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Insatserna ska vara ett komplement till de kulturaktiviteter eleverna redan tar del av och ingå i arbetet för skolans måluppfyllelse. Skolornas huvudmän söker bidrag hos Kulturrådet utifrån sin egen planering av insatser.

– Glädjande nog har många kommuner och fristående skolor över hela landet använt Skapande skola för att utveckla sina former för elevdemokrati, helt i linje med barnkonventionen, säger Benny Marcel, stf generaldirektör på Kulturrådet.

Ystad kommun har tema "Lycka sökes" i sin ansökan. Det innebär bildkonstnärligt skapande, kreativ historia och kreativt berättande. Ystad får 230 000 kronor. Åstorp kommun, som får 250 000 kronor, fortsätter att fördjupa sitt samarbete med de regionala kulturinstitutionerna i Skåne. Simrishamns kommun får också 250 000 kronor. Här vill man bygga vidare och fördjupa elevernas möjlighet till egna uttryck, fördjupad kunskap och kulturella upplevelser. Man arbetar med mötesplatser och tankesmedjor där elevernas delaktighet är en förutsättning för skolutveckling. Klippans kommun sökte för första gången Skapande skola-bidrag och får 120 000 kronor. Man har sett ett behov att öka kulturaktiviteterna för eleverna.

– I många ansökningar ser man ambitionen att utveckla och anpassa arbetssätten i skolan via kulturens uttrycksformer, säger Bibbi Olson, handläggare på Kulturrådet. Det kan handla om att använda dansen i matte, rappen i svenska eller bilden i historia men även om att ge eleverna redskap att gestalta och förhålla sig till viktiga existentiella frågor.

I Örkelljunga, som får 123 280 kronor, vill man satsa både på elevernas eget skapande inom bland annat film, teater och museibesök. På varje skola i kommunen utarbetas i samråd med elever, lärare, skolbibliotekarien och skolledningen en lokal kulturplan. Kristianstad kommun har en kulturpedagogisk plan som ligger till grund för ansökan. Nu får man 1 420 000 kronor till insatser inom teater, dans, musik, litteratur och berättande, museisamarbete, film och media. Helsingborg får 1 450 000 kronor. På de olika skolorna har eleverna deltagit i diskussioner för att forma skolornas önskemål kring olika satsningar. Framöver planeras ett kulturnätverk mellan elevrepresentanter från kommunens olika skolor för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Västra Innerstaden i Malmö får 100 000 kronor i bidrag. Man vill bland annat satsa på nycirkus. Närheten till vattnet är utgångspunkten i detta pilotprojekt för att öka samarbetet mellan kulturinstitutioner och undervisning. Lunds Öster får 210 000 kronor för olika insatser på tema kulturarv. Det handlar både om teaterföreställningar och författarbesök liksom elevers möjlighet att i samarbete med konstnärer och kulturpedagoger prova olika uttryckssätt. En fristående skola som fått bidrag är Islamic Center i Malmö. Man vill anordna en teaterverkstad i samarbete med Malmö kulturskola, Barnens scen och Drömmarnas hus.

Totalt fördelar Statens kulturråd 109 miljoner till 370 skolhuvudmän inför läsåret 2010/2011. Det är tredje året pengarna fördelas och i år är anslaget dubbelt så stort. Nytt för i år att man också kan få bidrag för aktiviteter för eleverna i åk 4-6. Tidigare gällde Skapande skola-bidraget endast åk 7-9-eleverna.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Regional kontakt 
Ystad kommun
Petra Rundqvist, filmstrateg
Telefon: 0411-57 77 19

Åstorps kommun
Eva Risberg, kulturchef
Telefon: 042-642 15

Simrishamns kommun
Sylvia Carlsdotter, verksamhetsledare
Telefon: 0414-81 95 72

Klippans kommun
Mariann Fogelberg, utvecklingsledare
Telefon 0435-282 48

Örkelljungas kommun
Gunnar Schmidt, kvalitetsutvecklare
Telefon: 0435-550 20

Kristianstads kommun
Ewa Kristensson, skolchef
Telefon: 044-13 47 00

Helsingborgs kommun
Viveca Olsson, strategisk utvecklare
Telefon: 042-10 44 25

Västra Innerstaden, Malmö
Britt-Marie Nyström
Telefon: 040-34 26 83

Lund Öster
Anders Thorssell, samordnare
Telefon: 046-35 77 12

Islamic Center
Kim Grahn, skolsekreterare
Telefon: 040-22 83 23

Nationell kontakt
Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: bibbi.olson@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25