Pressmeddelande -

18 miljoner kronor till Västra Götalandregionens skolor

Kommunala skolor och fristående skolor i Västra Götaland får dela på 18 660 800 kronor. Det står klart när Kulturrådet fördelar kulturbidraget Skapande skola till landets skolhuvudmän. Mest pengar får Borås, Mölndal och Skövde, cirka en miljon kronor var.

– I många ansökningar ser man ambitionen att utveckla och anpassa arbetssätten i skolan via kulturens uttrycksformer, säger Bibbi Olson, handläggare på Kulturrådet. Det kan handla om att använda dansen i matte, rappen i svenska eller bilden i historia men även om att ge eleverna redskap att gestalta och förhålla sig till viktiga existentiella frågor.

Lidköpings kommun får 775 000 kronor. Eleverna ska arbeta kreativt med dans, berättande/skrivande, filmskapande, drama och bildkonst. Kommunens vision är att konstnärerna, filmskaparna och dansarna ska integreras i skolans lärande. Man har idag en stabil plattform med ett utvecklat kontaktnät mellan kulturaktörer och skolan.

– Glädjande nog har många kommuner och fristående skolor över hela landet använt Skapande skola för att utveckla sina former för elevdemokrati, helt i linje med barnkonventionen, säger Benny Marcel, stf generaldirektör på Kulturrådet.

Uddevalla får 750 000 kronor. Uddevalla satsar brett på elevers eget skapande inom många kulturformer. Man avser också att i anslutning till Skapande skola-insatserna lyfta estetiska lärprocesser på lärarnas kompetensutvecklingsdagar. Lerum får 700 000 kronor. I Lerums kommun ska en gemensam plattform skapas för skolor och kulturaktörer. Vänersborgs kommun får 660 000 kronor. Vänersborgs kommun initierar nytänkande, tar in nya samarbetspartners och stärker möjligheten till bearbetning av den kulturella upplevelsen och till en långsiktighet i verksamheten.

Öckerö kommun får 240 000 kronor. Det finns ett intresse för kulturarv bland yngre elever som skolorna vill fördjupa. Hjo kommun får 180 000 kronor. Hjo söker i år Skapande skola-bidrag för första gången. Man vill ge de äldre eleverna möjligheter att utveckla sin fantasi och skapande förmåga genom att arbeta med film och foto. De yngre ska få möta olika kulturpedagoger i klassrummen.

Färgelanda kommun är också ny bidragsmottagare. Man får 125 000 kronor och vill satsa på bild och konst, författarbesök och skrivande samt musikal och film. Bland annat hoppas man kunna samverka med filmfestivalen i Färgelanda som äger rum på våren.

Samtliga stadsdelar i Göteborg utom tre har sökt och får Skapande skola-bidrag. Sammanlagt får Göteborgs kommun 4 miljoner i bidrag. Älvsborgs stadsdelsförvaltning får 480 000 kronor för att fortsätta det påbörjade arbetet med drama/teater och film/media. Man vill också starta en ”Kulturstig” för åk 4-6. Tanken är att lärare och elever ska arbeta tematiskt tillsammans med professionella kulturarbetare.

Gunnareds stadsdelsförvaltning vill använda sig av Community Art som metod och form i arbetet med Skapande skola. Commuity Art är brottsytan mellan konstnärligt skapande och etiskt arbete. I samverkan med Kulturhuset Blå Stället, Angereds bibliotek och Angereds kulturskolor tänker man utveckla en gemensam plan för skola och kultur i stadsdelen. Gunnared får för detta arbete 350 000 kronor i bidrag.

Även de fristående skolornas huvudmän kan söka Skapande skola-bidrag. Bland de som får bidrag finns Stiftelsen för kristen skolverksamhet i Göteborg. För de drygt 75 000 kronor man erhållit tänker man anlita kulturarbetare såsom kompositör, bildskapare, dansare, författare/poet. Ambitionen är att utveckla nya pedagogiska strukturer genom att låta de konstnärliga ämnena möta de övriga skolämnena på lika villkor. Orust Waldorfskola får 25 000 kronor till sin musiksatsning, där man bland annat vill engagera konstnären Karl Chilcott för att tillverka träklanginstrument tillsammans med eleverna.

Totalt fördelar Statens kulturråd 109 miljoner till 370 skolhuvudmän inför läsåret 2010/2011. Det är tredje året pengarna fördelas och i år är anslaget dubbelt så stort. Nytt för i år är att bidraget omfattar årskurs 4-6. Tidigare gällde Skapande skola-bidraget endast årskurs 7-9.

Skapande skola är regeringens satsning på ökad samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Insatserna ska vara ett komplement till de kulturaktiviteter eleverna redan tar del av och ingå i arbetet för skolans måluppfyllelse. Skolornas huvudmän söker bidrag hos Kulturrådet och planerar själva sina insatser.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Regional kontakt 
Borås kommun
Eva Andreasson, utvecklingssamordnare
Telefon: 033-35 32 20

Mölndals stad
Andrine Bendixen Mangs, kulturskolechef
Telefon: 031-315 20 30

Skövde kommun
Annelie Klint
Telefon: 0500-49 86 27

Lidköpings kommun
Jytte Rixman, kulturpedagog
Telefon: 0709-13 02 04

Uddevalla kommun
Maria Hildefors, skolutvecklare
Telefon: 0522-69 72 13

Lerums kommun
Nils Funnemark, utvecklingsledare
Telefon: 0302-52 12 52

Vänersborgs kommun
Christer Glännestrand, biträdande enhetschef
Telefon: 0521-72 10 66

Öckerö kommun
Kerstin B Schiller, utvecklingsledare
Telefon: 031-97 63 46

Hjo kommun
Mona-Lena Beckman, barn- och utbildningschef
Telefon: 0503-351 81

Färgelanda kommun
Lars Jansson
Telefon: 0528-56 72 19

Göteborgs Stad, Älvsborg
Berit Lyberg, chef kultur och fritid
Telefon: 031-366 10 70

Göteborgs Stad, Gunnared
Aleka Karageorgopoulos, konstnärlig ledare
Telefon: 031-365 17 24

Stiftelsen för kristen skolverksamhet
Lars Brandström, verksamhetschef
Telefon: 031-65 21 35

Orust Waldorfskola
Johanna Ivefors
Telefon: 0304-370 41

Nationell kontakt
Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: bibbi.olson@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se

 

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25