Pressmeddelande -

28 miljoner till kultur för äldre

Kulturrådet fördelar 28 miljoner kronor till kultur för äldre inom vård och omsorg. Sammanlagt är det drygt 20 verksamheter som får stöd och flertalet är föregångare inom sitt område.

Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och att själva få skapa. Att stödja äldre människor i att leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter. Det bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. I syfte att främja äldres delaktighet i kulturlivet samt att främja en större systematik, ökad samverkan och höjd kvalitet inom det pågående utvecklingsarbetet med kulturinsatser inom äldreområdet har Kulturrådet fördelat 28 miljoner kronor till 20 projekt.

De verksamheter som Kulturrådet beviljat stöd exemplifierar olika system, kategorier och arbetsmodeller.

– Arbete med kultur för äldre inom vård och omsorg kan se ut på många olika sätt. I Vara kommun, exempelvis, ska konstnärer arbeta med hur konst och kultur kan stimulera äldreboende i deras vardag och även främja personalens kreativitet. Verksamheten sker i samarbete med organisationen TILLT och är en av de modeller vi nu vill stödja, säger Eva Ottosson, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har tagit emot över hundra ansökningar om bidrag till kulturverksamhet för äldre inom vård och omsorg. Kulturrådet har sedan gjort ett urval av verksamheter som representerar olika modeller att arbeta med kultur för äldre.

– De flesta kommuner och landsting bedriver redan verksamhet med kultur för äldre och det finns en stark vilja till utveckling. Många är redo att börja arbeta med det professionella kulturlivet i den dagliga verksamheten, säger Eva Ottosson.

Kulturrådet ger stöd till ett antal regioner/landsting samt kommuner för bred verksamhet med olika konst- och kulturformer för äldre. Två forskningsprojekt får stöd liksom verksamhet med fokus på specifika konstområden, som bedrivs inom kommuner eller regioner/landsting.

Region Skåne och Region Västerbotten får stöd; de ligger båda i framkant med kultur för äldre. Ett samarbete mellan Forshaga/Säffle/Sunne/Karlstad och Wermlandsoperan får stöd, liksom Värmlands museum för arbete med minneslådor. Södertälje får bidrag för utveckling av minnes- och kreativitetsteater, möten mellan generationer och olika invandrargrupper.

Göteborgs universitet och FoU Senorium i Åkersberga får medel för forskning om musikterapins effekter. Bland konstområdesspecifika verksamheter märks film i Dalarna och Jönköping, dans-och musikverksamhet i Botkyrka, Bjuv och Vänersborg, Läskraft på Gotland och i Mälardalsregionen.

I syfte att öka kunskapen om samverkan mellan yrkesgrupper och om äldres eget skapande och kulturupplevelser ska Kulturrådet göra en extern utvärdering. Rapporten sprids sedan till beslutsfattare, vård- och omsorgssektorn samt kultursektorn.

Läs hela listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/

Ytterligare information
Eva Ottosson, handläggare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: eva.ottosson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25