Pressmeddelande -

3 005 000 kronor till Hallands läns skolor

Hallands läns samtliga kommuner samt fyra friskolor får dela på 3 005 000 kronor. Det står klart när Kulturrådet fördelar kulturbidraget Skapande skola till landets skolhuvdmän.

Hallands län har starka och engagerade regionala kulturaktörer som agerar tillsammans för hög kvalitet på skolornas Skapande skola-insatser, anser Kulturrådet.

Enligt FN:s konvention för barnets rättigheter har alla barn rätt till kultur men i verkligheten är det stora variationer i barns och ungdomars tillgång till exempelvis dans, litteratur och konst. Skapande skola är regeringens satsning på ökad samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Insatserna ska vara ett komplement till de kulturaktiviteter eleverna redan tar del av och ingå i arbetet för skolans måluppfyllelse. Skolornas huvudmän söker bidrag hos Kulturrådet utifrån sin egen planering av insatser.

– Glädjande nog har många kommuner och fristående skolor över hela landet använt Skapande skola för att utveckla sina former för elevdemokrati, helt i linje med barnkonventionen, säger Benny Marcel, stf generaldirektör på Kulturrådet.

Varbergs kommun har ett gott samarbete med länets kulturkonsulenter och institutioner. På skolorna har skapats arbetsgrupper med personal och elever som tillsammans utformar och planerar insatserna. Varbergs kommun vill satsa brett inom alla konstformer. Det beviljade bidraget är på 480 000 kronor, vilket är hela det sökta beloppet.

Också Kungsbacka kommun, som får 1 080 000 kronor i bidrag, satsar brett med så gott som alla konstformer.

– I många ansökningar ser man ambitionen att utveckla och anpassa arbetssätten i skolan via kulturens uttrycksformer, säger Bibbi Olson, handläggare på Kulturrådet. Det kan handla om att använda dansen i matte, rappen i svenska eller bilden i historia men även om att ge eleverna redskap att gestalta och förhålla sig till viktiga existentiella frågor.

Laholms kommun sökte Skapande skola-pengar från Kulturrådet för första gången i år. Kommunen får hela det sökta beloppet: 150 000 kronor. Man kommer att samarbeta med Teckningsmuseet utifrån ett ämnesintegrerat förhållningssätt. De planerade insatserna gäller mellan- och högstadiet.

Eketånga Montessoriskola vill fortsätta att knyta olika kulturutövare till sitt dagliga arbete. Eleverna är delaktiga i planeringen av kulturutbudet tillsammans med berörda pedagoger. Nu får man 60 000 kronor för att genomföra kulturdagar, anlita författare till skrivarstugor och möta glaskonstnärer.

Totalt fördelar Statens kulturråd 109 miljoner till 370 skolhuvudmän inför läsåret 2010/2011. Det är tredje året pengarna fördelas och i år är anslaget dubbelt så stort. Nytt för i år att man också kan få bidrag för aktiviteter för eleverna i åk 4-6. Tidigare gällde Skapande skola-bidraget endast åk 7-9-eleverna.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Regional kontakt 
Varbergs kommun
Joachim Wadström, skolchef
Telefon: 0340-885 82

Kungsbacka kommun
Margareta Hjertén, verksamhetschef
Telefon: 0340-83 45 78

Laholm kommun
Per Jangen, utbildningschef
Telefon: 0430-153 20

Eketånga Montessoriskola
Hans-Erik Karlsson
Telefon: 035-16 13 31

Nationell kontakt
Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: bibbi.olson@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25