Pressmeddelande -

30 miljoner till kultur för äldre

Kulturrådet har fått i uppdrag att, under 2011, fördela stöd för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet. Det avser både äldres möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande.

– Det är ett välkommet bidrag, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. I sina kulturplaner uttrycker regionerna/landstingen höga ambitioner för arbetet med kultur och hälsa. Nu finns det för första gången pengar att söka till det ändamålet.

Stödet kommer att gå till 10–20 större verksamheter med kultur för äldre av hög kvalitet. Landsting, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare kan söka stödet för insatser som pågår eller bygger vidare på tidigare genomfört arbete inom området. Bidraget är aktuellt för större, systematiska insatser för långsiktigt fungerande samverkan mellan olika yrkesgrupper och verksamheter, till exempel mellan sjukvården och kulturlivet. 

Utgångspunkten för satsningen är att främja äldre människors möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet.

– De nationella målen för kulturpolitiken säger att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Det måste självklart gälla äldre också, fortsätter Kennet Johansson. Vi vet att människor mår bra av att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv.

Effekterna av stödet kommer att utvärderas av en extern part för att säkerställa och öka kunskapen om det pågående arbetet inom området. Utvärderingarna ska sammanställas till en rapport för spridning till berörda parter inom såväl vård- och omsorgssektorn som kulturlivet.

Ytterligare information
Eva Ottosson, handläggare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: eva.ottosson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Presskontakt

Helene Oljons

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25