Pressmeddelande -

6 miljoner kr till Östergötlands skolor

Åtta kommuner och fyra fristående skolor i Östergötland får dela på  6 045 500 kronor.  Det står klart när Kulturrådet fördelar kulturbidraget Skapande skola till landets skolhuvudmän.

Norrköping och Linköping, får 1 850 000 kronor vardera. Också Motala kommun har fått en betydande summa: 910 000 kr. Kommunen arbetar aktivt med ungdomars inflytande, ett perspektiv som Kulturrådet anser viktigt.

– Glädjande nog har många kommuner och fristående skolor över hela landet använt Skapande skola för att utveckla sina former för elevdemokrati, helt i linje med barnkonventionen, säger Benny Marcel, stf generaldirektör på Kulturrådet.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn rätt till kultur men i verkligheten är det stora variationer i barns och ungas tillgång till exempelvis dans, litteratur och konst.

Mjölby får 475 000 kronor.  Söderköping får 300 000 kronor. I Söderköping ska 1000 elever i grundskolans årskurs 4-9 få ta del av nycirkus, föreställningar, konserter, film m.m. Länet skolor satsar i allmänhet brett på berättande, drama, film, musik/sång, dans, konst/bild, litteratur och teater.

– I många ansökningar ser man ambitionen att utveckla och anpassa arbetssätten i skolan via kulturens uttrycksformer, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. Det kan handla om att använda dansen i matte, rappen i svenska eller bilden i historia men även om att ge eleverna redskap att gestalta och förhålla sig till viktiga existentiella frågor.

Totalt fördelar Statens kulturråd 109 miljoner till 370 skolhuvudmän inför läsåret 2010/2011. Det är tredje året pengarna fördelas och i år är anslaget dubbelt så stort. Nytt för i år är att bidraget omfattar årskurs 4-6. Tidigare gällde Skapande skola-bidraget endast årskurs 7-9.

Skapande skola är regeringens satsning på ökad samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Insatserna ska vara ett komplement till de kulturaktiviteter eleverna redan tar del av och ingå i arbetet för skolans måluppfyllelse. Skolornas huvudmän söker bidrag hos Kulturrådet och planerar själva sina insatser.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Regionala kontakter
Motala
Anna Henriksen, kulturadministratör
Telefon: 0141-22 50 59

Söderköping
Claes Henke, Kulturskolan
Telefon: 0121-18 197

Mjölby
Lena Lundman, rektor
Telefon: 0142-85 301

Norrköping
Boel Johnson, Utbildningsförvaltningen
Telefon: 011-15 24 21

Linköping
Christin Ericsson, Kultur- och Fritidskontoret
Telefon: 013-20 77 95

Nationell kontakt
Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: bibbi.olson@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25