Pressmeddelande -

98 kulturtidskrifter får stöd enligt ny förordning

Galago, Zenit och Sheriffi är exempel på nya tidskrifter som får stöd av Kulturrådet enligt den nya förordningen som nu träder i kraft. Sammanlagt får 98 tryckta kulturtidskrifter dela på drygt 17,5 miljoner kronor.

– En mångfald av röster och en fri debatt är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati och en fri åsiktsbildning, vilket jag tror att den absoluta majoriteten är överens om, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Under hösten har Kulturrådets referensgrupp haft den nya förordningen att förhålla sig till och arbetet med fördelningen är nu avslutat. Från och med nu måste tidskrifter för att få stöd vända sig till ”en allmän publik med kulturdebatt i vid mening och/eller huvudsakligen ge utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter”.

– Vi anser att den nya definitionen ger oss utrymme att arbeta efter den grundläggande principen att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig skiljas åt utan snarare kan betraktas som varandras förutsättningar, säger Gunilla Kindstrand, ordförande i referensgruppen för kulturtidskrifter. Generellt för vår bedömning gäller att det inte enbart handlar om vad som behandlas, utan än mer om hur det görs.

För att komma ifråga för stöd ska tidskriften innehålla fördjupning, analys och vara produkt av ett tydligt redaktionellt arbete. Behovet av stöd till utveckling och förnyelse hos etablerade kulturtidskrifter balanseras mot vikten av att släppa in nya aktörer för att främja dynamik i sektorn.

– Kvalitetsgranskningen syftar i grunden till att främja kulturell pluralism och internationellt samspel, att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta och bryta mönster, säger Gunilla Kindstrand.

Den nya förordningen hävdar också att tidskriften inte behöver visa förlustsiffror för att vara berättigad till stöd, vilket innebär att betydligt fler tidskrifter har rätt att söka stöd från Kulturrådet.

Läs hela listan med beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Heli Hirsch, handläggare
Telefon: 08-519 264 88
E-post: heli.hirsch@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

 


 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25