Pressmeddelande -

Arbetsgruppen för nya klassikerserien utsedd

Författaren Jonas Hassen Khemeri och skolbibliotekarien Zahra Safaie är två av medlemmarna i den nytillsatta arbetsgrupp som ska besluta vilka böcker som ska ingå i den nya utgivningen av klassikerserien Alla tiders klassiker. Ordförande för gruppen blir litteraturforskaren Stefan Helgesson. Bokförlagen får nu komma in med förslag på titlar som bör ingå i serien. Statens Kulturråd ska i samverkan med Myndigheten för skolutveckling ge ut en ny klassikerserie för de svenska skolorna. Mellan åren 1985 och 1995 utkom totalt 100 titlar i serien Alla Tiders Klassiker. Tanken med den nya utgivningen är att den i högre grad än tidigare ska erbjuda skolorna litteratur som speglar andra delar av världen än den västerländska. Tonvikten kommer att ligga på moderna klassiker, vilket innebär att även yngre litteratur än vad som vanligen definieras som klassiker kan inkluderas i serien. Den tillsatta arbetsgruppen består av elva personer som tillsammans har en bred kompetens inom litteraturområdet. Gruppen ska göra kvalitativa bedömningar av litteratur från olika delar av världen och också granska de svenska översättningarnas kvalitet. Dessutom ska de föreslagna titlarna bedömas utifrån deras relevans för skolan. De svenska bokförlagen kan föreslå böcker de anser bör ingå i serien, men ledamöterna i arbetsgruppen kan också komma med egna förslag. I arbetsgruppen ingår bland andra Jonas Hassen Khemeri, prisbelönt författare som debuterade med romanen Ett öga rött 2003, och Zahra Safaie som arbetar som skolbibliotekarie i Borås. År 2002 blev hon utsedd till Årets skolbibliotekarie av Bonnier Carlsen och Bonnier utbildning. Stefan Helgesson, gruppens ordförande, är litteraturforskare vid Uppsala Universitet och University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. De övriga ledamöterna i arbetsgruppen är: – René Vázques Díaz, författare, kulturskribent och översättare. – Agneta Edwards, litteraturpedagog och medlem i juryn för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. – Stephan Larsen, lektor i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet. – Christina Nygren, docent i teatervetenskap vid Stockholms Universitet. – Janina Orlov, FD i ryska vid Åbo Universitet, översättare. – Gail Ramsey, docent i arabiska vid Uppsala Universitet. – Bo Utas, professor emeritus, Uppsala Universitet. – Birgitta Wallin, redaktör för tidskriften Karavan - Litterär tidskrift på resa mellan kulturer. De första 100 titlarna i Alla Tiders Klassiker har sålts i nästan 1,4 miljoner exemplar. Den nya serien ska omfatta 50 titlar och ges ut under fem år, med start under 2006. Ytterligare information: Signe Westin, handläggare Telefon: 08-519 264 64 E-post: signe.westin@kulturradet.se Per Svenson, presschef Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80 E-post: per.svenson@kulturradet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25