Pressmeddelande -

Barn och unga skapar egen kultur med datorer och mobiltelefoner

Kulturrådet har undersökt kulturutbudet för barn och unga. Det är tolv år sedan den senaste rapporten. De stora förändringarna sedan slutet av 1990-talet finns inom medieområdet där barn och unga numera både konsumerar och skapar egen kultur med hjälp av datorer och mobiltelefoner.

Kulturrådet konstaterar i sin nya rapport Barns och ungas kultur att gränserna mellan kultur, medier och olika livsstilar är flytande.

– Barn och unga använder, utvecklar och skapar i olika medier och tekniker idag, konstaterar Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Mediekulturen är integrerad i deras liv på ett helt annat sätt än tidigare. Datorn och mobilen är barnens ständiga följeslagare och de skapar musik, film, berättelser och dikter.

Kulturrådets nya rapport visar att barn och unga är stora utövare och konsumenter av mer traditionella kulturformer.

Några exempel: 

  • Barn står för hälften av folkbibliotekens boklån.
  • En tredjedel av offentligt finansierade scenkonstföreställningar är för barn och unga.
  • En fjärdedel av Kulturrådets litteraturstöd går till barn- och ungdomsböcker.
  • En femtedel av biobesöken görs av barn och unga.
  • 800 000 skolbarn besöker museerna varje år.

FN:s barnkonvention har betytt mycket för att göra barns och ungas rätt till kultur synlig. Samtliga statliga kulturmyndigheter, inklusive Kulturrådet, har fått i uppdrag att ha ett barnperspektiv i den löpande verksamheten och att särskilt uppmärksamma de ungas rätt till kultur. Det har också bildats ett myndighetsnätverk som tillsammans representerar ett helhetsperspektiv på barns och ungas tillvaro.

Regeringens kultursatsning Skapande skola har stor betydelse för samspelet mellan barn och utövande konstnärer och är ett sätt att långsiktigt införliva kulturen i undervisningen. I år har Kulturrådet fördelat 109 miljoner kronor till Skapande skola.

Läs hela rapporten på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se

Ytterligare information
Cajsa Anufrijeff Röhr, utredare
Telefon: 08-519 264 19
E-post: cajsa.rohr@kulturradet .se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Helene Oljons

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-519 264 25